Olet täällä

15.5.2017 - 9:39

Myötätuulta rajat ylittäville yhteishankkeille Kostamuksesta

Kostamus 11.5.2017
Kostamuksessa järjestettiin 11. - 12.5.2017 järjestyksessään toinen suomalais-venäläinen yritysten tutustumis- ja kontaktitapahtuma, jossa osallistujat pääsivät kuulemaan yhteishankkeisiin liittyviä puheenvuoroja ja heillä oli myös mahdollisuus käydä kahdenvälisiä neuvotteluja. Tilaisuudessa oli kaikkiaan noin 150 suomalaista ja venäläistä osallistujaa.

Vuonna 2016 ensimmäisen kerran järjestetty yritysfoorumi kasvoi tänä vuonna uuteen kokoluokkaan, kulttuurikeskus Druzbaan suuntasi jopa 150 suomalaista ja venäläistä toimijaa. Ohjelma oli tiivis, ja paikalla oli mm. rakennusalan, matkailun ja kalankasvatuksen aloilla toimivia yrityksiä. Laaja kiinnostus tapahtumaa kohtaan kertoo siitä, että kiinnostusta ja motivaatiota yhteistyön tekemiseen löytyy kummaltakin puolelta rajaa, kunhan löydetään oikeat kumppanit ja rajan ylittävän yhteistyön mahdollistavat lainsäädännölliset ja taloudelliset puitteet ovat olemassa.

Tilaisuus alkoi kaksiosaisella seminaarilla, jossa ensiksi kuultiin yhteistyön kehittämiseen yleisemmällä taholla liittyviä puheenvuoroja. Tilaisuuden avasi Kostamuksen kaupunkipiirin johtaja Anna Bendikova. Sen jälkeen konsuli Tuomas Kinnunen Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteestä kertoi suomalaisesta yritystoiminnasta, raja-alueyhteistyöstä ja kulttuuriyhteistyöstä Karjalan tasavallan alueella, sekä konsulaatin roolista Suomen ja Venäjän välisen yritysyhteistyön edistäjänä: korkean tason viranomaistahojen ja paikallishallinnon mukanaolo on tärkeää Venäjä-yhteistyössä, sillä se avaa ovia yritysyhteistyölle.

Olga Volkova Karjalan tasavallan talouskehitysministeriöstä kertoi alueiden sosioekonomisesta kehityksestä Karjalan tasavallan monokaupungeissa eli yhden teollisuudenalan varaan nojaavissa kaupungeissa, sekä valtion tukitoimenpiteistä sijoittajille. Samaa teemaa sivusi puheessaan myös Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki, joka käsitteli muutoksessa olevia kaupunkeja ja alueiden kilpailukyvyn kriteerejä. Konkreettisena esimerkkinä ”monokaupungista menestykseen” Rautajoki mainitsi Kemijärven kaupungin, joka koki 2000-luvulla usean merkittävän tuotantolaitoksen sulkemisen ja näiden sosio-ekonomiset seurausvaikutukset alueella. Vuodesta 2014 lähtien Kemijärven talouden suunta on kääntynyt nousuun liimapalkkitehtaan avaamisen ja valmisteilla olevan noin (800 miljoonan euron) biotuotetehdasinvestoinnin ansiosta. Investointien ja uusien PK -yritysten avulla myös Kostamus voi kehittyä entisestä monokaupungista monialaiseksi menestyjäksi.

Kuhmon kaupunginjohtaja Eila Valtanen esitteli uuden yhteistyöavauksen puhuessaan ekologisen puurakentamisen mahdollisuuksista kerrostalojen peruskorjaus- ja täydennysrakentamisessa. Viimeisen 11 vuoden aikana Kuhmon kaupunki on kehittänyt energiatehokasta puurakentamista yhteistyössä yritysverkostonsa kanssa kehittämiskeskus Woodpoliksen kautta. Valtanen näkee Kostamuksen jälleenrakentamisen kokoisia mahdollisuuksia yhteistyössä vanhojen betonilähiöiden puuperuskorjauksessa ja ennen kaikkea täydennysrakentamisessa sekä myös uusien puukerrostalojen rakentamisessa. Tätä vauhdittavat vuosikymmenten yhteistyösuhteet ja mahdollisesti CBC -rahoitus.

Dmitry Bazegski Karelia CBC -ohjelman Petroskoin sivutoimipisteestä puolestaan esitteli ohjelman kokemuksia ja käynnistyneen ohjelmakauden mahdollisuuksia yritysten kehittämisen näkökulmasta.

Kahvitauon jälkeen olivat vuorossa yritystoimintaan liittyvät puheenvuorot:

  • näkökulmia yritysten kehittämiseen, Vera Kovalenko, henkilöstöjohtaja, OOO ”AEK”
  • kalankasvatuksen kehittäminen Kostamuksessa kansainvälisen projektin avulla, Yuri Danilchuk, ”Kala- ja Marjapojat”
  • vuolukiven jalostus Kostamuksessa, johtaja Dmitry Baikov, ”Stone group”
  • yritystoiminnan kehittäminen ja yrityksille tarjottavat etuisuudet erikoistalousalueilla, Karjalan Tasavallan kehittämiskeskus, JSC Development Corporation, projektipäällikkö Tatiana Chizhan
  • Guest House Omelia Repolan maalaiskunnassa, Vladimir Ignatjuk (Repolan maalaiskunta) Mujejärven piiri
  • valmistava teollisuustoiminta ja palveluliiketoiminta suomalaisen ja venäläisen yhtiön näkökulmasta, Jaakko Seppälä ”OOO Kompania AlHola”, ”EHP Environment Oy” ja ”Ecofoster Group Oy”
  • yritysyhteistyön tuki Karjalassa, Karjalan yrittäjien oikeussuojavaltuutettu Elena Gnjotova
  • rajanylittävä yhteistyö rakennusalalla, Camilla Maunu, Suomen Urakoitsijat Oy

Seminaariosuuden jälkeen oli mahdollisuus käydä kahdenvälisiä neuvotteluja, joista osa oli sovittu etukäteen ilmoittautumisten yhteydessä ja osa paikan päällä Kostamuksessa esitettyjen toiveiden perusteella. Myös Kajaanin kaupungin ja muiden viranomaistahojen delegaatiot neuvottelivat Kostamuksen kaupunginjohdon kanssa uusista yhteistyömahdollisuuksista.

Illalla Kostamukseen majoittuneet suomalaisvieraat saivat nautiskella paikallisesta kulttuuriohjelmasta päivällisen äärellä, ja perjantaiaamuna oli vielä vuorossa tutustuminen paikalliseen Inkod Oy rakennusliikkeeseen ennen kotimatkalle lähtöä. Yrityksen toimitusjohtaja Anatoli Nasonkov esitteli yrityksen toimintaa ja tulevia rakennushankkeita. Inkod Oy on mm. rakentanut Kostamuksen keskustan lähelle kokonaisen omakoti- ja rivitaloalueen, ja on parhaillaan rakentamassa uutta, 40 metriä korkeaa ortodoksista kirkkoa Kostamukseen.

Tilaisuuden järjestävänä tahona toimivat Euregio Karelia Kostamuksen kaupungin ja Suomi-Venäjä -seuran kanssa. Euregio Karelia on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan yhteystyöalue, jonka puheenjohtajuus vuonna 2017 on Kainuussa.

Yritysfoorumista toivotaan jokavuotista, nimenomaan yrityksille suunnattua matchmaking -tilaisuutta, mutta samalla todettiin viranomaistahojen läsnäolon merkitys erityisesti yhteyksien luomisessa Venäjän paikallisviranomaisiin.

Lisätiedot

Uusimmat