Olet täällä

4.9.2017 - 12:14

Monimuotoisten kylien Kainuu

Karhulankylä
Kainuun liiton kokoama Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa -selvitys on valmistunut. Selvityksessä esitetään Kainuun kylien taustatietoja maakuntakaavan tarkistamista varten. Kainuun kylät ovat ajan kuluessa erilaistuneet ”mosaiikkimaiseksi” maaseuduksi, jossa kylien väestörakenne, aktiivisuus ja muut ominaisuudet vaihtelevat.

Kainuu on pinta-alaltaan maaseutuvaltainen maakunta, jossa on laskentatavasta riippuen 120–150 kylää. Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa -selvitykseen on koottu taustatietoja Kainuun kylien alue- ja yhdyskuntarakenteesta ja kyläverkoston nykytilasta kunnittain. Tiedot on koottu hyödyntäen mm. Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen Yhdyskuntarakenteen seurannan paikkatietoaineistoa (YKR). Aineistoa on täydennetty sidosryhmäneuvottelujen perusteella. Maakuntakaavoituksen lisäksi selvitys palvelee myös muuta suunnittelua ja kehittämistä maakunnan alueella.

Kymmenen vuotta sitten hyväksyttyyn Kainuun voimassa olevaan maakuntakaavaan 2020 verrattuna kylien ja maaseutuasumisen luonne on muuttunut ja muuttuu edelleen. Kainuun kylät ovat ajan kuluessa erilaistuneet ”mosaiikkimaiseksi” maaseuduksi, jossa kylien väestörakenne, aktiivisuus ja muut ominaisuudet vaihtelevat. Kylillä on vahva rooli erityisesti monimuotoisina paikallisina yhteisöinä ja identiteetin rakentajina ja niiden rooli paikkaperusteisessa kehittämisessä säilyy tulevaisuudessakin.

Valmistuneeseen selvitykseen on mahdollista tutustua verkkosivulla:

Kainuun kylät maakuntakaavoituksessa (pdf, 16 Mt)

Raportti on ladattavissa pienemmissä osissa (3x 5 Mt) Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen verkkosivulta kohdasta Taustaselvitykset.

Meneillään olevaan Kainuun maakuntakaavan tarkistamiseen on mahdollista tutustua verkkosivulla:

Kainuun kokonaismaakuntakaavan 2020 tarkistaminen
 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat