Olet täällä

3.11.2014 - 11:27

Miten lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on toteutunut?

Nuori - täytä verkkokysely lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteutumisesta omassa arjessasi ja osallistu leffalippuarvontaan!

Suomen hallitus hyväksyi 8.12.2011 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012–2015. Ohjelmassa määritellään, millaisiin toimenpiteisiin Suomessa sitoudutaan nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnassa uskotaan siihen, että nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita kertomaan, miten kehittämisohjelmassa linjatut asiat toteutuvat heidän omassa asuinympäristössään. Siksi on koottu yhteen ohjelman keskeisimpiä tavoitteita viidellä osa-alueella ja laadittu kysely koskien niiden toteutumista nuorten arjessa. 13-24-vuotiaille nuorille suunnattu verkkokysely Lanuken arviointiin liittyen löytyy osoitteesta asiantuntija.tietoanuorista.fi ja on avoinna marraskuun puoliväliin saakka.

Arviointiin kuluu aikaa noin 10-15 minuuttia. Arvioinnin tulokset kerätään yhteen ja niitä käytetään meneillä olevan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman seurannassa sekä tulevan ohjelman valmistelussa. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi leffalippupakettia (4 lippua/paketti).

Osallistu ja vaikuta!

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat