Olet täällä

30.11.2017 - 13:58

Maaseutuvaikutusten arviointi käynnissä – pilotit Kainuussa ja Pirkanmaalla

Maaseutuvaikutusten arviointi
Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamassa ja Kuntaliiton koordinoimassa hankkeessa ”Maaseutuvaikutusten arviointi maakuntauudistuksessa” maaseutuvaikutusten arviointia pilotoidaan kahdessa erilaisessa maakunnassa, Kainuussa ja Pirkanmaalla.

Arviointi toteutetaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa ajalla 9/2017–6/2018. Tavoitteena on varmistaa osaltaan, että käynnissä olevissa uudistuksissa huomioidaan vaikutukset asioihin, joilla on keskeinen merkitys maaseudun elinvoimaan ja tulevaisuuteen. Lisäksi tavoitteena on kehittää toimintamalleja, miten sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa että tulevissa maakunnissa voidaan arvioida erilaisten päätösvaihtoehtojen vaikutuksia maaseutuun. Kuten Pirkanmaan asiantuntijaryhmässä todettiin, ”tavoitteena on luoda mekanismi, jolla maaseutu huomioidaan tulevassa maakunnassa”.

Arviointityötä varten kummassakin maakunnassa on nimetty MVA-koordinaattori ja koottu maakunnallinen asiantuntijaryhmä. Pilottimaakunta laatii oman työsuunnitelman siten, että se sopii ja tukee maakunnan omaa valmisteluprosessia.

Maaseutuvaikutusten arviointi puhututtaa 

Kuntaliitto vastaa hankkeen hallinnosta sekä viestinnästä sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttamisesta. Hankkeessa järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia ja tuotetaan julkaisuja, joissa pilotointien kokemuksia tuodaan esille. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Suomen kylätoiminta ry:n kanssa sekä Kuntaliiton Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön-hankkeen kanssa.

Maaseutupoliittisessa keskustelussa on viime aikoina noussut esille maaseutuvaikutusten arvioinnin vapaaehtoisuus vs. pakollisuus. Tätä kysymystä tullaan pohtimaan yhteistyössä harvaan asutun maaseutuverkoston (HAMA) sekä harvaan asutun parlamentaariseen työryhmän työssä.

Erilaisten muutosten vaikutukset näkyvät usein nopeimmin ja voimakkaimmin maaseudulla johtuen mm. harvasta asutuksesta ja pitkistä etäisyyksistä.

Maaseutuvaikutusten arviointi on työkalu, joka auttaa tunnistamaan erilaisten päätösten vaikutuksia maaseudun toimintaympäristössä ja siten lisää säädösten valmistelijoiden ja päättäjien tietoisuutta ja ymmärrystä päätösten vaikutuksista maaseutuun, siellä asuviin ihmisiin ja siellä toimiviin yrityksiin. Lisäksi arviointi auttaa tunnistamaan maaseudun vahvuuksia ja niiden merkitystä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Kaupunki-maaseutu-luokitus havainnollistaa maakunnan eri osien ominaispiirteitä 

Pilottimaakuntien kaupunki-maaseutu-luokitukseen perustuva tarkastelu havainnollistaa maakunnan eri osien ominaispiirteitä ja on hyvä työkalu pohdittaessa käytännön ratkaisuja esimerkiksi palvelujen järjestämisessä. 

Lisätietoa
www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus  (Suomen aluetyypit, SYKE/YKR).

 

Kaupunki-maaseutu luokitus Kainuussa

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat