Olet täällä

17.4.2015 - 12:30

Maakuntamalliin (yhden kunnan Kainuun sijasta)

Kainuun kuntarakenneleirillä 14.-16.4. ”käytiin selvitysalueeseen kuuluvien seitsemän kunnan kesken aktiivista ja avointa keskustelua sekä Kainuun kuntarakenteesta että kuntien yhteistyöstä ja kasvusta.”

Valmistelussa olleiden teoreettisista kuntarakennevaihtoehdoista lähteneen tarkastelun lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin maakuntamallista. Se on tullut vahvasti  esiin eri tarkasteluissa mm. alkuviikosta valtiovarainministeriö julkisti päivitettyjä valtion keskus- ja aluehallinnon kehittämisvaihtoehtoja. Ensimmäistä kertaa niissä tarkasteltiin vakavasti myös vaihtoehtoa, jossa valtion ja kuntien tehtäviä aluetasolla yhdistettäisiin. Tällöin vahvin vaihtoehto on ns. toisen asteen itsehallinto eli vaaleilla valitun ylimmän päätöksentekoelimen (maakuntavaltuusto) varaan rakentuva organisaatio. Se voisi koota nykyisin erittäin hajallaan olevat kuntayhtymien (sote, koulutus, maakunnan liitot) ja valtion aluehallinnon kehittämistehtävät.

Kuntarakenneleirin tiedotteessa todetaan: ”Vahvemman maakunnallisen mallin, jossa alueen kehittämistehtäviä niin kunnilta kuin erityisesti valtiolta koottaisiin maakunnalliselle tasolle, sai myös leirillä ajatuksena kannatusta. Kainuun kannattaisi tehdä valtiolle ehdotus uudesta maakunnallisesta mallista.”

Kuntarakenneleirillä käydyistä keskusteluista olen kiteyttänyt alla olevan vertailun Yhden kunnan Kainuun ja maakuntamallin yhtäläisyyksistä ja eroista. Näkemykseni mukaan yhden kunnan Kainuu on – paitsi epärealistinen kuten tänään uutisoitiin – myös selvästi huonompi malli kuin mahdollinen tuleva maakuntamalli. Ratkaisevaa on mitkä asetetaan maakunnan kriteereiksi tulevassa uudistuksessa. EK:n eilen julkistama malli – 8 lääninhallitusta ja 8 maakuntaa – on tyypillinen esimerkki Kainuulle kielteisestä lähestymistavasta ja esityksestä.

On pantava myös merkille, että Lapin maakunta on julkistanut oman ehdotuksensa Lapikas-mallista. Kyse on Lappiin suunnitellusta aluehallintokokeilusta.

 

Pentti Malinen
Maakuntajohtaja

 

Maakunta vs yksi kunta

Maakunta vs yksi kunta, nimellä Pentti Malinen

Lisätietoja:

http://www.kajaani.fi/Hallinto/Kuntarakenneselvitys/

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-on-arvioinut-valtion-aluehallinnon-uudistusvaihtoehtoja

http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-aluemalli

http://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2015/04/15/ek-palauttaisi-laaninhallitukset/

 

Uusimmat