Olet täällä

4.12.2018 - 13:08

Maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saadut palautteet ja niiden vastineet

Kuusi
Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 19.11.2018 antaa maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineet.

Kainuussa on vireillä maakuntakaavan tarkistaminen (maakuntavaltuuston päätös 1.6.2015). Maakuntakaavan tarkistamisen kaavaluonnos on ollut maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaisesti nähtävillä 27.6.–31.8.2018. Lausuntoja pyydettiin 147 kpl. Maakuntakaavaluonnoksesta annettiin 46 kpl lausuntoa ja 21 mielipidettä. 

Kainuun liitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteen antajia kaavatyöhön osallistumisesta. Kainuun maakuntahallitus on käsitellyt lausunnot ja palautteet kokouksessaan 19.11.2018 (171 §) sekä antanut niitä koskevat vastineet. Maakuntakaavaehdotusta valmistellaan saadun palautteen perusteella maakuntahallituksen linjausten mukaisesti.

Kainuun maakuntahallituksen pöytäkirjaote 19.11.2018, 171 §
Yhteenveto Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen 2030 kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta sekä niistä annetuista vastineista

Kaava-aineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilta: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Lisätiedot

Uusimmat

EU lippu
11.12.2018
Kainuun liitossa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (...