Olet täällä

8.6.2020 - 17:39

Maakuntahallituksen päätöksiä 8.6.2020

Päätöksenteko
Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään hybridikokouksena, osa läsnä Kajanissa ja osa etäyhteyksin mukana.

Kokouksen esityslista 

* Kainuun aluemarkkinoinnin vahvistaminen – hankehakemus siltasopimusohjelmaan: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen jäsenet Eila Aavakare, Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja eivät osallistuneet päätöksentekoon tämän asian osalta.

* Dynasty 10 asianhallinnan version hankinta ja tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laadinta: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen Dynasty 10 asianhallinnan version hankinnasta. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen valmistellaan ehdotus määräaikaisen henkilön rekrytoinnista TOS-laadintatyötä varten. Lisäksi seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen valmistellaan arvio koronatilanteen vuoksi syntyneistä määrärahojen säästöistä Kainuun liitossa.

* Kainuun kansainvälisen toiminnan tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021-2027 sekä rakennerahasto-ohjelman rahoitus: Merkittiin tiedoksi.

* EU:n rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, JTF valmistelun tilannekatsaus: Merkittiin tiedoksi.

* Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tueksi: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 12.05.-25.05.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat