Olet täällä

18.10.2019 - 11:15

Maakuntahallituksen päätöksiä 28.10.2019

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa 28.10.2019

Kokouksen esityslista:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192139
Päätökset lyhyesti:

* LUMI DC (LUMI Datacenter) -hanke: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun aluekehityksen tilannekatsaus: Merkittiin tiedoksi saatu informaatio. Merkittiin, että Vihreiden maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja Silja Keränen ja Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen olivat läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

* Kainuun edunajamisen tilannekatsaus ja kärkihankkeet: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus myönsi virastolle oikeudet tehdä kärkihankkeet listaan stilistisiä korjauksia. Merkittiin, että Vihreiden maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja Silja Keränen ja Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Jaana Korhonen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

* Kainuuta koskevan siltasopimuksen päivittäminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi erillisliitteeseen tarkennettiin koulutusta koskeva asia.

* Aluekehittämispäätöksen valmistelutilanne: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön uudistaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousraportti 09/2019: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousarvio 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Hallintopäällikön viran vaali: Maakuntahallitus päätti valita Kainuun liiton hallintopäälliköksi OTK, KTM Paula Halosen. Merkittiin, että hallintopäällikkö Paula Halonen ja maakuntahallituksen jäsen Maarit Ojavuo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

* NSPA ohjausryhmän edustajan nimeäminen: Maakuntahallitus nimesi NSPA verkoston ohjausryhmään edustajaksi Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän.

* Kainuun kaivannaisstrategia 2019-2025 seurantaryhmän asettaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallitus nimesi maakuntahallituksen edustajaksi seurantaryhmään maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhosen.

* Valtionavustuksen hakeminen alueellisen digituen koordinointitehtävään eli Kainuun digituki –hankkeelle: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Eron myöntäminen Eija Väätäiselle maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Jäsenen nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) Eija Väätäisen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot 08.-21.10.2019: Merkittiin tiedoksi.                                                                                                                                                                

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Asiasta LUMI DC –hanke lisätietoja antaa kehityspäällikkö, CSC Jukka-Pekka Partanen, puh. 040 544 3501.

Asiasta hallintopäällikön viran vaali lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat