Olet täällä

27.4.2020 - 10:50

Maakuntahallituksen päätöksiä 27.4.2020

Päätöksenteko
Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään ns. hybridikokouksena (osa paikalla, suurin osa etänä).

Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202157

Maakuntahallituksen kokouksen päätöksiä:

 

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Lausunto alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa koskevaan lakiluonnokseen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tilannekatsaus koronavirusepidemiaan ja sen vaikutuksiin varautumiseen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 

* EU:n rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelutilanne: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Merkittiin, että maakuntajohtajan poissa ollessa kokouksesta, tämän asian esittelijänä toimi suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen.

* Kainuun maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 laatimisen Kainuu-ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Merkittiin, että maakuntajohtajan poissa ollessa kokouksesta, tämän asian esittelijänä toimi suunnittelujohtajan Hannu Heikkinen.

* Talousraportti 03/2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin hyväksytyiksi tämän asian yhteydessä esitellyt stilistiset korjaukset vuoden 2019 tilinpäätökseen (pienet korjaukset kahteen taulukkoon).

* Kainuun liiton TAHE-palveluihin liittyvät toimenpiteet: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton edustajan nimeäminen KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokoukseen: Markku Nieminen ehdotti, että Kainuun liiton edustajaksi KaiCell Fibers Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen. Maakuntahallitus hyväksyi Markku Niemisen ehdotuksen.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 10.3.-20.4.2020: Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat