Olet täällä

23.8.2019 - 10:26

Maakuntahallituksen päätöksiä 26.8.2019

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallituksen kokous pidettiin Kajaanissa 26.8.2019.

Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä:

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192132

Päätöksiä
 

* Kainuun edunajaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisättiin maininta pääministeri Antti Rinteen vierailusta Kajaanissa.

* Maakuntahallituksen toimikausi: Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntahallituksen toimikausi kestää nykyisen maakuntavaltuuston toimikauden loppuun saakka. Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntahallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanolla nykyisen maakuntavaltuuston toimikauden loppuun saakka.

* Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toimikausi: Maakuntahallitus päätti jatkaa maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toimikautta nykyisellä kokoonpanolla nykyisen maakuntavaltuuston toimikauden loppuun saakka.

* Edustajien nimeäminen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan ja toimikauden jatkaminen 31.05.2021 saakka: Maakuntahallitus päätti, että esittelytekstissä mainittujen tahojen nimetyt edustajat nimetään uudelleen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan ja lisäksi maakuntahallitus päätti, että toimikautta jatketaan nykyisen maakuntavaltuuston toimikauden loppuun saakka. Maakuntahallituksen kokouksessa neuvottelukunnan kokoonpanoon lisättiin maakunnallisen nuorisovaltuuston nimeät edustajat Petri Pesonen (varsinainen jäsen) ja Eetu Koski (varajäsen). Lisäksi Puolangan kunnan varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Anna-Kaarina Uusitalo ja varajäseneksi Tuula Väisänen.

* Edustajien nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään ja toimikauden jatkaminen 31.05.2021 saakka: Maakuntahallitus päätti, että esittelytekstissä mainitut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet nimetään uudelleen Kainuun Venäjä –strategiatyöryhmään ja lisäksi maakuntahallitus päätti, että toimikautta jatketaan nykyisen maakuntavaltuuston toimikauden loppuun saakka. Kuhmon kaupungin varajäseneksi nimettiin Soile Holopainen ja Paltamon kunnan varajäseneksi Jari-Pekka Pyykkönen.

* Kainuun edustajien nimeäminen Euregio Karelian hallitukseen 31.05.2021 saakka: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus päättää nimetä Kainuun edustajiksi Euregio Karelian hallitukseen maakuntajohtaja Pentti Malisen (varajäsen suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhosen (varajäsen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Matti Mulari). Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

* Kainuun liiton edustajan nimeäminen Kainuun metsäneuvostoon: Maakuntahallitus päätti nimetä Kainuun metsäneuvostoon Kainuun liiton varsinaiseksi jäseneksi Eila Aavakaren ja varajäseneksi Hannu Heikkisen. Täällä päätöksellä kumottiin maakuntajohtajan 26.04.2019 § 7 tekemä viranhaltijapäätös.

* Selvitys vuoden 2018 tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntajohtajan ehdotuksen viimeiseen kappaleeseen lisättiin: Kainuun liiton hallinnoimat ja rahoittamat hankkeet kytketään entistä tiiviimmin yhteistyöhön Kainuun liiton viestinnän kanssa.

* Kainuun liiton matkustusohje: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla muutoksilla matkustusohjeeseen. Muutokset: Kohta 4.2 Poistettiin lause ”Lento- ja laivayhtiöiden bonus-korteista saadut bonukset kuuluvat Kainuun liitolle.” Kohta 4.3 Lisättiin lauseeseen: ”…tai yksittäistapauksissa voidaan käyttää edullisempia ratkaisuja.” Kohta 4.4 Poistettiin lause ”Ennakon maksamisesta annetaan myöhemmin tarkemmat ohjeet.”

* Talousraportti 07/2019: Merkittiin tiedoksi.    

* Hallintopäällikön viran julistaminen haettavaksi: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallitus teki tarkennuksia kohtaan Edellytettävä työkokemus ja kielitaito maakuntahallitus. Hallintopäällikkö Paula Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian käsittelyn aikana maakuntajohtaja Pentti Malinen.

* Maakuntavaltuuston päätösten toimeenpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 28.05.-16.08.2019: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat