Olet täällä

25.11.2019 - 10:50

Maakuntahallituksen päätöksiä 25.11.2019

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa 25.11.2019.

Esityslista:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192143

 

Päätökset lyhyesti:
 

 • Talousarvio 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022: Maakuntahallitus päätti merkitä talousarvion 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 valmistelun tilanteen tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
 • Talousraportti: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Ajankohtaiskatsaus tienpitoon ja liikenteeseen: Merkittiin tiedoksi.
 • Kainuun edunajaminen: Merkittiin tiedoksi.
 • Kainuuta koskevan siltasopimuksen toteutusprosessin eteneminen: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi saadun informaation ja hyväksyi tarkennetun esityksen siltasopimuksen erillisrahoituksesta erillisliitteen mukaisesti.
 • Kainuun liiton lausunto Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksesta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton vastaus työ- ja elinkeinoministeriön tiedusteluun välittävän toimielimen tehtävien hoidosta ohjelmakaudella 2021-2027: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen palvelusopimuksen hyväksyminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Hallinnon tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen irtisanominen talous- ja henkilöstöhallinnon osalta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Hallinnon tukipalveluiden järjestämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen irtisanominen tietohallinnon osalta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Jäsenten nimeäminen alueelliseen liikuntaneuvostoon toimikaudeksi 2020-2023: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan uudistaminen: Maakuntahallitus merkitsi keskustelun tiedoksi ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
 • Suunnittelijan viran perustaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Suunnittelijan tehtäväkuva ja kelpoisuusehdot liitettiin esityslistan liitteeksi.
 • KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Merkittiin tiedoksi.
 • Talven ja kevään 2020 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Viraston antamat lausunnot ajalla 22.10.2019-18.11.2019: Merkittiin tiedoksi.
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.
Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat