Olet täällä

21.2.2020 - 9:40

Maakuntahallituksen päätöksiä 24.2.2020

Päätöksenteko
Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään Kajaanissa. Maakuntahallituksen kokouksen 24.02.2020 päätöksiä:

Kokouksen esityslista
 

 • Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan asiantuntijatoimintojen kehittäminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Jatkuvan oppimisen alustan kehittäminen yritysten tarpeisiin hakemus nro 30375: Käydyn keskustelun kuluessa Maarit Rauhala ehdotti, että hankkeelle ei myönnetä rahoitusta. Tarja Tolonen kannatti Maarit Rauhalan esitystä. Koska asiassa tehtiin pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, oli suoritettava äänestys. Äänestys nimenhuutoäänestyksenä , JAA maakuntajohtajan ehdotus, EI Maarit Rauhalan ehdotus. Äänestys: JAA ääniä 5 (Eila Aavakare, Korhonen Timo, Kortelainen Juha, Ojavuo Maarit ja Sistonen Toivo), EI ääniä 4 (Nieminen Markku, Peltola Harri, Rauhala Maarit ja Tolonen Tarja), 3 poissa. Käydyn keskustelun ja äänestyksen jälkeen maakuntajohtajan ehdotus tuli päätökseksi. Maakuntahallituksen jäsenet Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.
 • Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen tilannekatsaus: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU) 2019-2020 seurantaraportti: Merkittiin tiedoksi.
 • Edustajan nimeäminen Kainuun alueelliseen riistaneuvostoon: Varsinaiseksi jäseneksi nimettiin maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Eila Aavakare ja varajäseneksi maakuntahallituksen jäsen Markku Oikarinen.
 • Suomen rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 luonnos ja Itä- ja Pohjois-Suomen esitys pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityistoimiksi (ITI): Merkittiin tiedoksi.
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Talousraportti 01/2020: Merkittiin tiedoksi.
 • Monetra Oulu Oy:n osakkeen merkintä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton TAHE-palvelujen toimenpiteiden valmistelu: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton ICT-palveluihin liittyvät toimenpiteet ja sopimukset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton hallintosäännön päivittäminen: Merkittiin tiedoksi.
 • Hankintapäätös / Kainuunliitto.fi –verkkosivuston uudistaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Valtuustoaloitteet: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Maakunnallisen nuorisovaltuuston nimeäminen ajalle 01/2020-08/2021: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti pienellä muutoksella siten, että Ristijärveä pyydetään nimeämään varsinaiselle jäsenelle Elina Korpelalle varajäsen. Varajäseneksi ehdotettu Nella Pääkkö nimettiin varsinaiseksi jäseneksi avoimen haun kautta.
 • Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Viraston antamat lausunnot ajalla 14.1.-17.2.2020: Merkittiin tiedoksi.
 • Kainuun edunajaminen: Merkittiin tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

 

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat