Olet täällä

22.6.2020 - 9:24

Maakuntahallituksen päätöksiä 22.6.2020

Päätöksenteko
Maakuntahallituksen kokous pidettiin tänään ns. hybridikokouksena (osa paikalla, suurin osa etänä).

Esityslisan voi lukea tästä. 

 

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 22.06.2020 päätöksiä:
 

* Teollisuuden sivuvirroista syntyvän ligniinin liukoisuuden parantaminen ja sen hyötykäyttömahdollisuudet uusissa applikaatioissa – TELI –hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Merkittiin, että stilistisenä korjauksena korjataan esittelytekstiin rahoituslähteitä koskevat virheelliset maininnat.

* Yritysten jatkumo –hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen jäsen Eero Suutari ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut päätöksentekoon tämän asian osalta.

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi kohtaan 2) TEM:n 18.06.2020 kirje alueiden kehittämisen Koronaelvytys -paketin valmisteluun liittyen.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtökohdat ja tavoitteet: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Talousraportti 05/2020 ja arvio koronatilanteen vuoksi syntyneistä määrärahojen säästöistä: Merkittiin tiedoksi.

* Määräaikaisen tiedonhallinnan asiantuntijan rekrytointi TOS:n laadintatyötä varten: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus hyväksyy esittelytekstin mukaisen ehdotuksen tiedonhallinnan asiantuntijan rekrytoinnista TOS-laadintatyötä varten ajalle 01.09.2020-30.06.2021. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.

* Kainuun liiton TAHE-palvelujen hankinta Monetra Oulu Oy:ltä: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 26.05.-15.06.2020: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Merkittiin kohtaan 5), että seuraava maakuntahallituksen kokous pidetään maanantaina 24.08.2020 klo 9.00.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat