Olet täällä

2.12.2019 - 11:11

Maakuntahallituksen päätöksiä 2.12.2019

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa 2.12.2019.

Kokouksen esityslista:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192146

Päätökset lyhyesti:

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 02.12.2019 päätöksiä:

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Talousarvio 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti parilla pienillä tekstimuutoksilla talousarviokirjan sivulle 9 ja tekstilisäyksellä sivulle 44. Toimintasuunnitelmavuoden 2022 luvut tarkennettiin maakuntahallitukselle ennen kokousta jaetuilla asiakirjasivuilla.

* Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotuksesta saadut palautteet ja niitä koskevat vastineet: Maakuntahallituksen puheenjohtajan  muutettu ehdotus kokouksessa: ”Vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa S/ep ja SL/ep alueiden suojelumääräykset ovat yhdenmukaiset. Vastine-ehdotuksissa todetaan, että S/ep kaavamerkinnällä osoitettujen alueiden suojelumääräystä (MRL 30.2 §) täsmennetään ja muutetaan poistamalla siitä suojelumääräyksen viimeinen lause Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan kaavaratkaisujen perusteella. Tämä muutos on tarpeellista tehdä vastaavalla tavalla myös vaihemaakuntakaavassa osoitettavien SL/ep alueiden suojelumääräyksen osalta. Maakuntahallitus päättää antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin palautteisiin erillisen liitteen mukaiset vastineet ja muuttaa vaihemaakuntakaavan SL/ep alueiden suojelumääräystä (MRL 30.2 §) siten, että se on yhdenmukainen vastineissa todetun ja muutettavan S/ep alueiden suojelumääräyksen kanssa. Maakuntahallitus antaa Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueelle valtuudet tehdä vastineisiin teknisluontoiset tarkistukset ja korjaukset ennen niiden julkaisemista. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.” Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntahallituksen puheenjohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen. Merkittiin, että maakuntajohtaja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan sekä maakuntajohtajan sijaiseksi määrätty suunnittelujohtaja oli esteellisenä pois kokouksesta päätöksenteon ajan. Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 116 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Merkittiin, että Harri Peltola, Eero Suutari ja Hannu Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

* Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 hyväksyminen: Käydyn keskustelun kuluessa Markku Oikarinen ehdotti, että EK-merkintä poistetaan vaihemaakuntakaavasta 2030 Tyynelän kaivosmerkinnän osalta. Juha Kortelainen kannatti Markku Oikarisen ehdotusta. Koska oli esitetty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, äänestettiin tämän asian osalta. Äänestystapana nimenhuuto. Äänestys: Pohjaehdotus JAA, Markku Oikarisen ehdotus EI. JAA ääniä 8 (Aavakare Eila, Saastamoinen Minna, Korhonen Timo, Nieminen Markku, Ojavuo Maarit, Rauhala Maarit, Suutari Eero ja Tolonen Tarja ja EI ääniä 2 (Oikarinen Markku ja Kortelainen Juha), poissa 2. Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että EK-merkinnän osalta pohjaehdotus tuli kokouksen päätökseksi. Eero Suutari jääväsi itsensä Tyynelän merkintää koskevan äänestyksen jälkeen eikä osallistunut muilta osin asian päätöksentekoon. Äänestyksen jälkeen asiaa käsiteltiin muilta osin ja käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Harri Peltola ja Hannu Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

* Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan uudistaminen: Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun nuorisovaltuuston toimintasäännön muutamilla lisäyksillä ja korjauksilla tekstiin (rahoituksen käyttöön liittyvä raportointi/toimintaraportointi, maakunnallinen koordinointi, äänestykseen ja aloiteoikeuteen liittyvät tarkennukset). Maakuntahallitus myönsi virastolle oikeudet tehdä stilistisiä korjauksia toimintasääntöön.

* Maakunnan yhteistyöryhmän ELY-keskuksen jäsenen ja varajäsenen muutokset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Hallintopäällikön viran vaalin vahvistaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Hallintopäällikkö Paula Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja Pentti Malinen tämän asian aikana.

* Sopimus työvoiman käytöstä ja kustannusten korvaamisesta KaiCell Fibers Oy:n ja Kainuun liiton välillä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Hannu Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

* Kainuun ilmastostrategian ja ympäristöohjelman päivittäminen: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti työohjelmaesityksen muutamilla tekstilisäyksillä elinkeinovoiman kasvuun liittyen.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat