Olet täällä

20.1.2020 - 14:55

Maakuntahallituksen päätöksiä 20.1.2020

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui tänään Kajaanissa.

Esityslista:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202149

Päätökset lyhyesti:
 

 • PATE- Pakkaskonsentrointilaitteiden kehitys teollisiin elintarvikeprosesseihin sekä ympäristösovelluksiin hanke nro 307430: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun edunajaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Biojalostuksen professuurin ajankohtaiskatsaus ja talousrapotti: Merkittiin tiedoksi.
 • Arctic Lakeland Kainuu –tuotteistaminen ja pilotointi 2020: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Talousraportti 12/2019: Merkittiin tiedoksi.
 • Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2020: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti pienellä lisäyksellä. Maakuntahallitus lisäsi kohtaan 3 tekstin ”kuten esimerkiksi projekteista johtuen.”
 • Kainuun liiton ICT-palvelujen toimenpiteiden valmistelu: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittisen strategian tavoitteiden päivittäminen ja maakunnallisen vanhusneuvoston perustamismahdollisuuksien ja vaihtoehtojen selvittäminen: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Iän iloinen Kainuu 2030 Kainuun ikääntymispoliittisen strategian toteutumisen arviointi, sidosryhmien kuuleminen ja tavoitteiden päivittäminen otetaan osaksi vuonna 2020 käynnistyvää Kainuun maakuntaohjelman päivitysprosessia. Päivitetyt Kainuun ikääntymispoliittiset tavoitteet liitetään tulevaan maakuntaohjelmaan. Tavoitteita toteutetaan ja toteutumista seurataan osana maakuntaohjelman toteutusta ja seurantaa. Kainuun liitto ei laadi erillistä uutta ikääntymispoliittista strategiaa. Osallisuustoimielinten, mkl. maakunnallinen vanhusneuvosto, uudelleen organisoimisen mahdollisuudet selvitetään yhteistyössä Kainuun soten, Kainuun liiton, Kainuun kuntien ja muiden sidosryhmien kesken vuoden 2020 loppuun mennessä. Maakuntahallitus esittää, että maakunnallisen vanhusneuvoston organisoiminen ja selvittäminen vastuutetaan Kainuun sotelle. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.
 • Erityisasiantuntijan työsuhteen muuttaminen virkasuhteeksi: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Viraston antamat lausunnot ajalla 18.11.2019-13.01.2020: Merkittiin tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat