Olet täällä

19.11.2018 - 15:17

Maakuntahallituksen päätöksiä 19.11.2018

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 19.11.2018 Kajaanissa.

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät alla olevasta linkistä
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182097

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti:

·        Uudet, innovatiiviset ja laadukkaat mittaukset sekä prosessit osana biojalostus- ja kaivosteollisuuden arvoketjua: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        HYTELI – Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Aki Räisänen ja Markku Oikarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
·        Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.
·        Talousraportti 10/2018 ja tulosennuste vuodelle 2018: Merkittiin tiedoksi.
·        Talousarvio 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus merkitsee talousarvion 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020 valmistelun tiedoksi ja päättää jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.
·        Kainuun työvoimatarpeen ennakointi – Kainuun vahvuudet, haasteet ja työvoimatarve toimialoittain –selvitys: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen 2030 kaavaluonnos, vastineet lausuntoihin: Suunnittelujohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus päättää antaa Kainuun maakuntakaavan tarkistamisen 2030 kaavaluonnosta koskeviin lausuntoihin ja mielipiteisiin erillisliitteen mukaiset vastineet. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että Tyynelän kaivosalueen merkintään liittyvällä maakuntakaavamääräyksellä turvataan asumisen ja ympäristön olosuhteet. Maakuntahallitus antaa Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueelle valtuudet tehdä vastineisiin ns. stilistiset tarkistukset ja korjaukset ennen niiden julkaisemista.
·        Kainuun liiton lausunto Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        Sopimus työvoiman yhteisestä käytöstä/viestintäpäällikkö: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        Edustajan nimeäminen Metsähallituksen hallituksen jäseneksi ajalle 1.4.2019-31.3.2022: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        Edustajien nimeämiset Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan vuodelle 2019: Merkittiin tiedoksi.
·        Edustajien nimeämiset Kainuun Venäjä –strategiaryhmään vuodelle 2019: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi käydyn keskustelun kuluessa Harri Peltola ehdotti, että Puolangan kunnan varajäseneksi Kainuun Venäjä –strategiaryhmään nimetään Aarre Väisäsen tilalle Harri Peltola. Maakuntahallitus hyväksyi Harri Peltolan ehdotuksen.
·        Talven ja kevään 2019 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.
·        Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·        Viraston antamat lausunnot ajalla 16.10.2018-12.11.2018: Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat