Olet täällä

15.5.2020 - 13:13

Maakuntahallituksen päätöksiä 18.5.2020

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.5.2020. Osa oli läsnä Kajaanissa, suurin osa osallistui etänä.

Linkki asialistaan: 
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202160 

 

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 18.05.2020 päätöksiä:

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Lausunto alueiden kehittämistä ja rakennerahastotoimintaa koskevaan lakiluonnokseen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Talousraportti 04/2020: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Selvitys Kasvua Kainuuseen –hankkeen päätös-, rahoitus- ja takaisinperintäprosessien etenemisestä: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
* Syksyn 2020 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Viraston antamat lausunnot ajalta 21.04.-11.05.2020: Merkittiin tiedoksi.
* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi kohtaan 5) Muut mahdolliset ajankohtaiset asiat lisättiin seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa käsiteltävä asia: Biojalostamon mittaukset –professuuri hankkeen tilannekatsaus ja talousraportti.

Edunajaminen:

Maakuntahallitus sai Kainuun liiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyössä valmisteleman tilannekatsauksen koronakriisin vaikutuksista Kainuuseen (alla liitteenä pdf). Maakuntahallitus linjasi keskustelussaan Kainuun esityksiä valtion tuleviksi elvytys- ja muiksi toimenpiteiksi sekä kannanottoa Kainuun lentoliikenteen turvaamiseksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat