Olet täällä

18.3.2019 - 15:22

Maakuntahallituksen päätöksiä 18.3.2019

Päätöksenteko
Maakuntahallitus kokoontui tänään Kajaanissa ja päätti seuraavaa:

Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192112

* Raportti biojalostuksen professuurista (yhteistyösopimus): Maakuntahallitus katsoo, että Oulun yliopiston kanssa tehty yhteistyösopimus biojalostuksen professuuria koskien ei ole tullut voimaan. Maakuntahallitus edellyttää talousraportin toimittamista kiireellisesti ja neuvottelua sopimusehtojen tarkistamiseksi ja jo maksetun rahoituksen käyttämiseksi sopimusehtojen tultua voimaan.

* Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen/EAKR: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Henkilöstöraportti vuodelta 2018: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.  

* Talousraportti 02/2019: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tilannekatsaus Kainuun maakuntakaavan tarkistamisesta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun ilmastostrategian ja ympäristöohjelman päivittäminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun maakunnan valmiusfoorumin toiminnan käynnistäminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakunnallisen nuorisovaltuuston nimeäminen vuodelle 2019: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi Puolangan kunnan varsinaisiksi jäseniksi nuorisovaltuustoon nimettiin Milena Holappa ja Antti Lauronen ja heidän varajäseniksi Laura Seppänen ja Veeti-Matti Huovinen.

* Valtuustoryhmien muodostaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viraston antamat lausunnot ajalla 19.02.-11.03.2019: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntauudistuksen tilannekatsaus: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat