Olet täällä

16.9.2019 - 12:27

Maakuntahallituksen päätöksiä 16.9.2019

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui Kajaanissa 16.9.2019

Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä:

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192135

Ohessa maakuntahallituksen kokouksen 16.09.2019 päätöksiä:

* Kainuun edunajaminen: Merkittiin tiedoksi.

* Talousarviomuutokset vuoden 2019 talousarvioon: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Esittelytekstin lukuja täsmennettiin seuraavilta osin: kohtaan Maakuntauudistus, sote-koordinaattori toimintatuotot yht. 55630,65 €, toimintakulut yht. 55630,65 € sekä kohtaan Talousarviomuutoksen jälkeen talousarvio vuodelle 2019 toimintatuotot yht. 3584184,74 €, toimintakulut yht. 3584184,74 €.

* Talousraportti 08/2019 ja tulosennuste vuodelle 2019: Merkittiin tiedoksi.

* Lainan myöntäminen Otanmäki Mine Oy:lle: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus päättää myöntää Kainuun tulevaisuusrahastosta Otanmäki Mine Oy:lle 30 000 euron lainan. Lainan korko on 1 %. Lainan takaisinmaksuaika on yksi vuosi myöntämispäivästä laskettuna. Laina myönnetään ilman vakuuksia. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

* NSPA ohjausryhmän edustajan nimeäminen: Maakuntahallitus päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

* Kainuun koulutusasiain neuvottelukunnan esitys maakunnallisesta koulutusportaalista: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi maakuntahallitus velvoitti liittoa valmistelemaan asiaa yhdessä koulutusasiain neuvottelukunnan kanssa ja palautti asian jatkovalmisteluun koulutusasiain neuvottelukunnalle.
* Viraston antamat lausunnot ajalla 17.08.-09.09.2019: Merkittiin tiedoksi.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

* Hallintopäällikön viran vaali: Hallintopäällikkö Paula Halonen ja maakuntahallituksen jäsen Maarit Ojavuo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maakuntahallitus päätti kutsua hallintopäällikön virkaa hakeneista OTK, KTM Paula Halosen Sotkamosta, LitM Marjaana Kallion Kuhmosta ja HTM Maarit Ojavuon Kajaanista. Haastatteluryhmään valittiin maakuntajohtaja Pentti Malinen, maakuntahallituksen jäsenet Aki Räisänen (haastatteluryhmän pj), Eila Aavakare, Markku Oikarinen, Eero Suutari ja Maarit Rauhala.

Lisätietoja viimeinen asian osalta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat