Olet täällä

30.10.2017 - 15:21

Maakuntahallituksen päätökset 30.10.2017

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 30.10.2017 Kajaanissa.

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti
 

 • Tietojärjestelmät-osaamisalueen laboratorioiden kehittäminen Kajaanin AMK:SSA (TOLKKU) – Kehittämisosuus ja investointiosuus (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Pentti Malinen, Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.)
 • Maakuntakuvatutkimus (merkittiin tiedoksi)
 • Maakuntaohjelman valmisteleva keskustelu (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
 • Kuhmon esitys Kainuun kunnille ja maakunnalle sitoutumisesta puurakentamiseen (hyväksyttiin maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti, muutettu ehdotus: Maakuntahallitus päättää, että 1) maakuntahallitus tukee Kuhmon kaupungin ehdotusta ja toivoo Kainuun kuntien hallitusten linjaavan oman kuntansa osalta julkisten hankintojen toimintaa enemmän puurakentamista tukevaksi. 2) Kainuun maakuntaohjelmassa 2018-2021 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa linjataan puurakentamisen strategiset painopisteet ja konkreettiset edistämiskeinot siten, että sitoutuminen puurakentamisen edistämiseen julkisissa rakennuksissa toteutuu selvästi nykyistä vahvemmin.)
 • Lahjoitusprofessuurin rahoitukseen osallistuminen (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti ja lisäksi maakuntahallitus edellyttää, että rahoitus tukee konkreettisesti biotalouden kehittämistä. Maakuntahallitukselle tulee raportoida vuosittain rahoituksesta.)
 • Hallintopäällikön viran vaali (Maakuntahallitus valitsi yksimielisesti hallintopäällikön määräaikaiseen virkaan Paula Halosen. Varalle valittiin Harri Mattila. Virka on määräaikainen vuoden 2019 loppuun saakka. Paula Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian aikana.)
 • Talousraportti 09/2017 (merkittiin tiedoksi)
 • Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio 2018 (merkittiin tiedoksi ja evästettiin jatkovalmistelua)
 • Eron myöntäminen Antti Komulaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
 • Tarkastuslautakunnan vaalit (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
 • Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen (hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)
 • Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuuskauden päättyminen (asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen)
 • Maakuntauudistuksen tilannekatsaus (merkittiin tiedoksi)
 • Maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistelutilanne (merkittiin tiedoksi)
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (merkittiin tiedoksi)

 

 

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172045

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat