Olet täällä

19.2.2018 - 15:22

Maakuntahallituksen päätökset 19.2.2018

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 19.02.2018 Kajaanissa.

 

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät alla olevasta linkistä

 

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182062

 

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti
 

Kainuun pk-yritysbarometrin alueellisen raportin esitteleminen maakuntahallitukselle: Merkittiin tiedoksi.

Koulutusosaamisesta Kainuun vientituote:
Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

OredVR-hanke – Malmitietojen visualisointi virtuaalitodellisuuden avulla:
Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Markku Oikarinen ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Eron myöntäminen Hanna Karviselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Eron myöntäminen Helka Toloselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Eron myöntäminen Pertti Varimolle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan vaalit: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntajohtajan kokouksessa muutetun ehdotuksen.
       Muutetun ehdotuksen mukaan maakuntahallitus päätti esittää  maakuntavaltuustolle, että se
       1) valitsee tarkastuslautakuntaan uudet henkilökohtaiset varajäsenet Silja Keräselle ja Kati Nykäselle sekä
       2) valitsee tarkastuslautakuntaan Pertti Varimon tilalle uuden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen valinta:
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti, että pyydetään kunnilta ehdotus maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi Asta Tolosen tilalle.

Aluekehitysjohtajan viran vaali: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Hallintopäällikkö Paula Halonen ja suunnittelujohtaja
Hannu Heikkinenpoistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Maakuntajohtaja Pentti Malinen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian aikana.

Valtuustoaloitteet: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2018: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Talousraportti 01/2018: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Jatkossa talousraportit toimitetaan maakuntahallitukselle myös tulosalueittain neljännesvuosittain.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus:
Merkittiin tiedoksi esityslistan mukaisesti. Lisäksi merkittiin tiedoksi maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja Kuntaliiton maakuntakierrokseen liittyvä tilaisuus 24.04.2018 Kajaanissa.

Muut asiat:

Kasvua Kainuuseen hanke: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti Kasvua Kainuuseen hankekokonaisuuden toimintojen vakiinnuttamisen osalta että

      1) se on mahdoton esitetyllä tavalla,
      2) maakuntahallitus näkee hankkeen tärkeänä ja sen keskeisiä osioita on pystyttävä viemään eteenpäin,
      3) jatkossa allianssimalli maakuntauudistuksen puolella ja 4) Kainuun liitto yhdessä Kainuun Edun sekä omistajakuntien kanssa hakee ratkaisua aktiivisesti.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...