Olet täällä

15.1.2018 - 18:33

Maakuntahallituksen päätökset 15.1.2018

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 15.01.2018 Kajaanissa.

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät alla olevasta linkistä:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182058

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti

 • Tykkylumen aiheuttaman sähkönjakeluhäiriön tilannekatsaus: (Merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtaja Heikki Juntunen Loiste Sähköverkosta ja pelastusjohtaja Anssi Parviainen Kainuun pelastuslaitokselta esittelivät tykkylumen aiheuttaman sähkönjakeluhäiriön tilannekatsauksen.)
 • KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: (Merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtaja Jukka Kantola ja tekninen johtaja Vesa Mikkonen KaiCell Fibers Oy:stä esittelivät KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsauksen.)
 • Lausunto KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamo –hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista: (Maakuntahallituksen jäsenet Harri Peltola ja Pasi Ahoniemi sekä suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä liitteen nro 1 mukaisen lausunnon KaiCell Fibers oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavalla lisäyksellä: Kainuun maakuntahallitus pitää tärkeänä, että YVA-selvityksissä otetaan erityisesti huomioon Oulujärven vesistön tila ja luontoarvot sekä arvioidaan mahdolliset muutostarpeet liikennejärjestelyihin.)
 • Unescon maailmanperintökohteiden Suomen aieluettelon päivittäminen, esiselvitys: (Arkkitehti Veli-Pekka Huhmo Trigger Solutions ja maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko Pohjois-Pohjanmaan liitosta esittelivät asiaa. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä: Kainuun maakuntahallitus pitää tärkeänä, että Oulujoen vaelluskalahankkeen (kalatiet) toteuttaminen otetaan huomioon maailmanperintöhankkeen jatkovalmistelussa.)
 • Kainuun matkailustrategian 2018-2021 hyväksyminen: (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti ja maakuntahallitus valtuutti Kainuun liiton viranhaltijat tekemään matkailustrategiaan viimeistelyt teknisinä korjauksina.)
 • Lausunto Terrafame Oy:n uraanin talteenottoa koskevasta lupahakemuksesta: (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti sillä muutoksella, että lausunnon toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon: ”Uraanin talteenotolla vahvistetaan Terrafame Oy:n aluetaloudellisia vaikutuksia sekä luodaan toiminnan jatkokehittämiselle mahdollisuus myös harvinaisten metallien talteenottoon.”
 • Lausunto Barents-ohjelman 2019-2023 luonnoksesta: (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
 • Aluekehitysjohtajan viran täyttäminen: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Haataja Jyrki, Karppinen Paula, Ponnikas Jouni ja Sukuvaara Katja. Maakuntahallitus päätti nimetä haastatteluryhmään seuraavat henkilöt (suluissa varahenkilöt): Ojavuo Maarit (Rauhala Maarit), Räisänen Aki (Huttu-Juntunen Terttu), Oikarinen Markku (Piirainen Raimo), Sarparanta Tiina (Suutari Eero), Aavakare Eila (Partanen Minna). Lisäksi haastatteluryhmään nimettiin maakuntajohtaja Pentti Malinen ja sihteeriksi hallintopäällikkö Paula Halonen. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että haastatteluryhmä päättää soveltuvuustesteihin kutsuttavista henkilöistä.)
 • Aluekehityskeskustelujen valmistelu (Maakuntahallitus päätti hyväksyä Kainuun neuvotteluagendan ja nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämät jäsenet keskustelujen virallisiksi osallistujiksi.)
 • Edustajien nimeämiset Kainuun Venäjä –strategiaryhmään kaudelle 2017-2018 (Merkittiin tiedoksi esityslistan mukaisesti. Lisäksi Suomussalmen kunnan varajäseneksi hyväksyttiin Antti Westersund Asta Tolosen tilalle ja Kuhmon kaupungin varsinaiseksi jäseneksi Tytti Määttä.)
 • Maakuntauudistuksen tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
 • Eron myöntäminen Asta Toloselle maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsenyydestä (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat