Olet täällä

11.12.2017 - 16:05

Maakuntahallituksen päätökset 11.12.2017

Päätöksenteko
Kokousasiat ja päätökset lyhyesti

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät linkistä:

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172053

 

 

· Seppälän vertikaaliviljely investoinnit ja kehittäminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Eila Aavakare ja Aki Räisänen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian aikana maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarja Tolonen.)

· Kainuun liikenne järjestelmän suunnitelman tavoitteet (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti pienillä lisäyksillä.)

· Kainuu-ohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti pienillä korjauksilla Kainuu-ohjelmaan. Maakuntahallitus päätti esittää Kainuu-ohjelman pienillä korjauksilla ja sen ympäristöselostuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.)

· Kainuun matkailustrategian 2018-2021 hyväksyminen (Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.)

· Aluekehityskeskustelujen valmistelu (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

· Kainuun liiton lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti lisäyksellä, että maakuntahallitus näkee tärkeänä, että nopein ja lähin yksikkö lähtee hätätilanteissa.)

· Kainuun liiton lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

· Hallintopäällikön viran vaalin vahvistaminen (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Hallintopäällikkö Paula Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian aikana maakuntajohtaja Pentti Malinen.)

· Talven ja kevään 2018 kokouspäivät (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

· Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi.)

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...