Olet täällä

29.5.2018 - 9:15

Maakuntahallituksen kokouksen 28.5.2018 päätöksiä

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 28.05.2018 Kajaanissa.

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät linkistä:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182074

 

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti:

Wild Taiga Online, hakemus nro 305549: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Aki Räisänen ja Markku Oikarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.·         Erityisjätteiden pienoispolttolaitos: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

WATER PRO –Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä (304094): Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Aki Räisänen ja Markku Oikarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Katsaus rakennerahasto-ohjelmaan 2014-2020 toteutukseen Kainuussa sekä rahoituksen tilannekatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Kainuun mainetyön työohjelma: Merkittiin tiedoksi.

Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen 2030 kaavaluonnos: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Asia siirretään jatkovalmisteluun ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

Kainuun maakuntakaava 2030 kaavayhdistelmän laatiminen: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.

Väliaikaisen toimielimen (VATE) nimeämisen valmistelu: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että nimeämiset pyydetään 30.06.2018 mennessä ja nimeämisissä pyydetään huomioimaan tasa-arvolain mukaiset säännökset. Maakuntahallitus päätti, että pyydetään myös Kajaanin kaupunkia nimeämään edustajansa, nimeämiset pyydetään niiltä Kainuun kunnilta, joista siirtyy tehtäviä uudelle maakunnalle ja vaten tahoja pyydetään nimeämään nais- ja miesedustajansa. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus vaten kokouksissa.

Kainuun liiton hankintasääntö: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti, että tehdään tarvittavat tarkistukset hankintasääntötekstiin ja hankintasääntö tuodaan tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

Hallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten nähtävilläpito: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2018: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtaja ehdotuksen ja päätti lisäksi, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan lisätään hankinta- ja kilpailutuskoulutukseen liittyvä maininta sekä tarkistetaan taulukon nro 3 koulutusasteet.

Talousraportti 04/2018: Merkittiin tiedoksi.

Aluekehitysjohtajan viran vaalin vahvistaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

Syksyn 2018 kokouspäivät: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...