Olet täällä

24.9.2018 - 15:19

Maakuntahallituksen kokouksen 24.09.2018 päätöksiä

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 24.09.2018 Kajaanissa.

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät alla olevasta linkistä

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182089

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti:

 • Pohjois-Suomen kehittyvä lentoliikenne 2020 -hanke: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • I4B – Ideasta bisnekseksi: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että  hankkeen etenemisestä (tilannekuva) tulee raportoida maakuntahallitukselle vuosittain. Maarit Rauhala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
 • Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2019 ja 2020: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että toimeenpanosuunnitelman valmistelussa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden tärkeämpään vastuuttamiseen.
 • Kainuuta koskevan siltasopimuksen valmistelu: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun edunajamisen tavoitteet 2018-2019: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla lisäyksillä.
 • Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet 2019-2020 erillisliitteen kohtiin lisättiin/korjattiin seuraavasti:-       
  • kohta 2.2 lisättiin Suomussalmen pienlentokenttähanke
  • kohta 2.3 lisättiin Kajaani-Kokkola maantieyhteyden kehittäminen
  • kohta 2.7 lisättiin Porrastetun sähköveron käyttöönotto Suomessa
  • kohta 4.3 lisättiin otsikkoon Maakuntien ja kuntien rahoituksen varmistaminen
  • kohta 4.3 lisättiin Metsäerä kuntaverotuksessa oikeudenmukaiseksi
  • kohta 6 korjattiin/lisättiin 72 tunnin viisumin mahdollistaminen matkailussa / viisumikäytäntöjen joustavoittaminen
 •   Kainuun edustajien nimeäminen Euregio Karelian hallitukseen vuoden 2019 loppuun saakka: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 •   Edustajien nimeämiset Kainuun Venäjä –strategiaryhmään vuoden 2019 loppuun saakka: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 •   Edustajien nimeämiset Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan vuoden 2019 loppuun saakka: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 •   Kainuun liiton lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti muutamilla korjauksilla.

  Korjaukset lausuntoon:

  • Lausekorjaus 8. kappaleessa muotoon: Yhteyksien merkittäviin vientisatamiin, rajanylityspaikkoihin ja maakuntakeskuksiin kuuluisi olla mukana runkoverkkojen määrittelykriteerissä.
  • Korjaukset kohtaan (listaus lausunnon loppuosassa) Maanteiden runkoverkko:  Valtatie 5 runkoverkkona Lusista Sodankylään saakka, palvelutaso luokka I yhteysvälillä Lusi-Sodankylä.
  • Korjaukset kohtaan Rautateiden runkoverkko: Savonrata liikenneprofiililtaan myös henkilöliikenneradaksi Kouvolasta Kajaanin kautta Ouluun saakka, palvelutaso henkilöliikenne- ja tavaraliikenneradan mukainen.
 • Kainuun liiton mielipide Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnokseen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Talousraportti 08/2018 ja laajempi talouskatsaus: Merkittiin tiedoksi.
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Viraston antamat lausunnot ajalla 21.8.-17.9.2018: Merkittiin tiedoksi.
 • Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat