Olet täällä

23.4.2018 - 15:19

Maakuntahallituksen kokouksen 23.4.2018 päätöksiä

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 23.04.2018 Kajaanissa. Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytyvät alla olevasta linkistä.

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182070

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti:
 

·         KaiCell Fibers Oy:n tilannekatsaus: Merkittiin tiedoksi.
·         Kainuun liiton edustajan nimeäminen KaiCell Fibers Oy:n yhtiökokoukseen: Käydyn keskustelun kuluessa Maarit Rauhala ehdotti, että varsinaiseksi edustajaksi yhtiökokoukseen nimetään maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen ja varalle maakuntajohtaja Pentti Malinen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Rauhalan ehdotuksen. Eero Suutari ja Harri Peltola ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
·         Lisälistalta: KaiCell Fibers Oy:n pääomalainan laina-ajan pidentäminen: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että pääomalainan laina-aikaa jatketaan 31.12.2021 saakka.
·         Kajaanin älykäs elinkaarikortteli: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Eila Aavakare, Markku Oikarinen, Aki Räisänen, Maarit Ojavuo ja Raimo Piirainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
·         Data-analytiikan kiihdyttämö: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Eila Aavakare, Markku Oikarinen, Aki Räisänen, Maarit Ojavuo ja Raimo Piirainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
·         Winter Wonders 2018 – Kainuu Brysselissä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maarit Rauhala ja Pentti Malinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
·         Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Junayhteyden nopeuttaminen Karjalan ja Savon radoilta Helsinki-Vantaa lentoasemalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Eron myöntäminen Raimo Piiraiselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Raimo Piirainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
·         Varajäsenen nimeäminen maakuntahallitukseen Raimo Piiraisen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Tarkastuslautakunnan vaalit: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Talousraportti 03/2018: Merkittiin tiedoksi.
·         Kainuun liiton lausunto Verohallinnon Kuhmon toimipisteen sulkemista koskevasta suunnitelmasta: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Vaalilautakunnan valitseminen vuodelle 2019 tai uuden maakunnan toiminnan aloittamiseen saakka: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valitun 5-jäsenisen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikautta jatketaan siihen saakka kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa. Hyväksyttiin maakuntajohtajan muutettu ehdotus.
·         Maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikaudesta päättäminen: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuuston puheenjohtajiston toimikautta jatketaan siihen saakka kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa. Hyväksyttiin maakuntajohtajan muutettu ehdotus.
·         Maakuntahallituksen toimikausi: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntahallituksen toimikausi kestää siihen saakka kunnes uusi maakunta aloittaa toimintansa. Hyväksyttiin maakuntajohtajan muutettu ehdotus.
·         Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
·         Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.
·         Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...