Olet täällä

19.3.2018 - 18:28

Maakuntahallituksen 19.03.2018 päätöksiä

Päätöksenteko
Kainuun maakuntahallitus kokoontui 19.03.2018 Kajaanissa

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytyvät tämän linkin kautta.

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti:

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Maakuntauudistukseen liittyen laadittavan maakuntastrategian sisällön linjauskeskustelu:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Lausunto tiesuunnitelmasta maantien 8714 Lehtovaara-Viinamäki lakkauttaminen välillä Lahnasjärvi – mt 870 (Tuhkalantie), Kajaani ja Sotkamo:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen siten, että lausunnon viimeisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan muotoon: ”Kainuun liitto toteaa, että Lahnasjärven alueen asukkaiden ja muiden liikkumistarpeiden turvaaminen edellyttää korvaavan alueella hyväksytyn yleisen tieyhteyden rakentamista Sotkamon suuntaan ennen nykyisen tien lakkauttamista.”

Kainuun liiton osallistuminen Vesivoiman kulttuuriperintö, Oulujoen ja Luulajajoen vesivoima ja yhdyskunnat muutoksessa –hankkeeseen:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Joulutapahtuma –hanke:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Aluekehitysjohtajan viran vaali:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti valita aluekehitysjohtajan virkaan Jouni Ponnikkaan. Palkkaus KVTES:n mukaan ja 6 kk:n koeaika.

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen valinta:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.   

Selvitys vuoden 2016 arviointikertomukseen:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen liitteeseen tehtävillä tarkennuksilla lisättynä.

Kainuun liiton vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen:

Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

Henkilöstöraportti vuodelta 2017:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti ja maakuntahallitus antoi Kainuun liiton virastolle oikeudet tehdä henkilöstöraporttiin stilistisiä korjauksia.

Hallintosääntöä täydentävien raha- ja laskentatointa koskevien ohjeiden päivittäminen:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Talousraportti 02/2018:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti ja lisäyksenä kohta 8) Pohjois-Suomen liikennehanke, sovittu hakijana Kainuun liitto.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...