Olet täällä

22.1.2015 - 10:06

Maakunnat ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen

Maakuntien liittojen mielestä Suomi tarvitsee elinvoimaisiin kuntayksiköihin perustuvan kunnallisen itsehallinnon lisäksi myös selkeän maakunnista muodostuvan kansanvaltaisen aluehallinnon.

Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat kokoontuivat 14.1.2015 eduskunnassa ja hyväksyivät lopullisesti pitkään valmistelussa olleen kannanoton maakuntien tulevaisuudesta. Kannanoton tekee merkittäväksi se, että sen ovat hyväksyneet kaikki maakunnat. Ennen 14.1. kokousta kannanotto oli lausunnoilla maakunnan liitoissa ja maakuntajohtajat hyväksyivät esityksen joulukuun kokouksessaan.

Kannanoton tavoitteena on saada maakuntien näkemys huomioiduksi keväällä sovittavassa 2015 hallitusohjelmassa.

Aluehallinnon uudistushankkeet – myös käynnissä oleva VIRSU-hanke - ovat keskittyneet valtion aluehallinnon uudistamiseen. Maakunnat ovat toivoneet, että uudistuksia valmisteltaessa, maakunnat otettaisiin yhdenvertaisesti tarkasteluun mukaan. Aluehallintoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja maakunnat nähdä ratkaisevana mahdollisuutena toimintojen tehostamisessa ja päällekkäisyyksien karsimisessa.

Maakuntien näkemys on, että ylikunnallisten maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinvoimapolitiikan suunnittelu ja toteutus edellyttävät laajempaa pohjaa kuin kunta. Tämän vuoksi on pyrittävä selkeään kolmiportaiseen hallintoon; valtio, alueet ja kunnat, joiden kesken toimivalta, vastuu ja resurssit on selkeästi määritelty. Monien erilaisien yritysten jälkeen myös valmisteilla oleva sote-uudistus on päätynyt hyvin pitkälle maakuntien rajoja noudattavaan tuotantoaluejakoon (19 aluetta).

Aluehallintoa kokonaisuutena uudistettaessa on järkevää tehdä tarkastelu tehtävien määrittelyn pohjalta, jolloin on mahdollista arvioida maakuntien toiminnallisesti perusteltua lukumäärää. Läheisyysperiaate on keskeinen lähtökohta aluehallinnon tehtävien muodostamisessa. Kainuussa nähdään maakuntakokeilun pohjalta, että väestöltään pienessä maakunnassakin laajan tehtäväkentän hoitaminen onnistuu.

Maakunnat ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen. Keskeisintä on yhdistää maakunnan liittojen ja ELY-keskusten alue- ja yrityskehittämistehtävät keskenään.

Maakunnat esittävät, että kansalaisten luottamusta nauttivan koko maan kattavan aluehallinnon uudistuksen on lähdettävä parlamentaarisen valmistelun pohjalta.

 

Uusimmat