Olet täällä

14.10.2014 - 14:33

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Kainuun liitto lausui sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vielä syysistuntokaudella 14.10.2014 päättyvän lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella.

Kainuun liitto antoi lakiluonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon. Kainuun liiton lausunnon valmistelun taustalla on pitkä keskusteluprosessi sekä Kainuun kuntien että Pohjois-Suomen maakuntien, keskuskaupunkien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Kajaanissa 29.9 pidetty Kainuun kuntapäättäjien kokous antoi yhteiset evästyksen lausuntomme valmistelulle. Pohjois-Suomen yhteisiä linjauksia tullaa edelleen valmistelemaan Pohjois-Suomen neuvottelukunnassa, jossa on edustus maakuntien liittojen poliittisesta johdosta (maakuntahallitusten ja –valtuustojen puheenjohtaja). Alla on katsaus sote-asiaan liittyvään valtakunnalliseen ja Pohjois-Suomen tasolla käytyyn valmisteluun, jossa Kainuun liitto on ollut mukana.

Lisätietoja

Pentti Malinen                                                             Heimo Keränen
maakuntajohtaja                                                         aluekehitysjohtaja
p. 044 7970197                                                           p. 044 4100741

 

Liite

SOTE-LAIN VALMISTELUN VIIMEISIMMÄT VAIHEET JA ERI KANNANOTTOJA

VALTAKUNNALLISESTI

• Kataisen hallitus sopii oppositiopuolueiden kanssa 23.3.2014 linjauksen sote-uudistuksesta. Parlamentaarinen valmistelutyö käynnistyi.
• Pääministeri Stubbin hallitus sitoutuu sote-linjauksiin kesäkuun alussa
• Sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimista päästiin 25.6.2014 ratkaisuun parlamentaarisessa valmisteluryhmässä.
• Hallituksen esitys lausuntokierrokselle 18. elokuuta.Tämä lausuntokierros päättyy tänään 14.10.2014. Tavoiteaikataulu lainsäädännölle: uusien sote-alueiden toiminta alkaa aiemman suunnitelman mukaisesti 1.1.2017.
• Huom. Kainuun Sanomissa uutisoitu Aula-Researchilla teetetty toimeksiantotutkimus oli tehty ajankohtana ennen nykyisen lakiesityksen julkistumista

POHJOIS-SUOMESSA

• Pohjois-Suomen keskuskaupunkien kannanotto 16.4.2014
• Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kannanotto 27.4.2014 (Kainuun liitto mukana)
• Pohjois-Suomen maakuntajohtajien ja keskuskaupunkijohtajien yhteinen kannanotto 14.5.2014
• Pohjois-Suomen kuntien yhteiskokous Oulussa 12.8.2014; koollekutsujana Pohjois-Suomen neuvottelukunta (Huom. sote-lakiesitys ei vielä valmis)
• Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous Kajaanissa 26.-27.8.2014; Pohjois-Suomen neuvottelukunnan toimeksianto maakuntajohtajille
• Hyte-päivät 22.-23.9.2014 Oulussa
• Kainuun liiton lausunto 14.10.2014
TULOSSA:
• Pohjois-Suomen maakunnan liittojen (pl Lappi) ja keskuskaupunkien yhteinen kannanotto on valmisteilla (Kainuun liitto mukana)
• Pohjois-Suomen neuvottelukunta valmistelee lausuntoa (kokous 21.10.2014, Kainuun liitto mukana)

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat