Olet täällä

16.4.2018 - 13:36

Kulttuurihyvinvointisuunnittelijaksi valittiin YTM Päivi Huusko

Kulttuurihyvinvointisuunnittelija
Kainuun liitto valitsi tänään maakuntajohtajan päätöksellä kulttuurihyvinvointisuunnittelijaksi YTM Päivi Huuskon. Hän aloittaa tehtävässä ensi viikolla.

Kainuun liitto haki ja sai Taiteen edistämiskeskukselta 40 000 euron valtion tuen , joka käytetään Kainuun alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma tehdään ripeällä aikataululla lokakuun loppuun mennessä.

Suunnitelman tekemisen tarkoitus on vahvistaa yhteistä ymmärrystä taiteen ja kulttuurin merkityksestä kainuulaisten hyvinvoinnin lähteenä, joka ikäryhmässä ja kaikissa elämäntilanteissa ja juurruttaa taide- ja kulttuurisisältöisiä palveluja osaksi lastenhoitoa, koulutusta, työelämää sekä sosiaali- ja terveydenhoitoa.

Tavoitteena on

 1. lisätä taiteen ja kulttuurin osallisuutta niin, että taide ja kulttuuri koskettaa kaikkia kainuulaisia, niin tavallisessa arkielämässä kuin myös sosiaali- ja terveyssektorin palveluissa.
 2. lisätä hyvinvoinnin tasa-arvoa ja pienentää väestöryhmien terveyseroja
 3. luoda ja juurruttaa yhteistoimintaverkostoja lisäämään kulttuurin ja taiteen osuutta eri toimialojen toiminnassa.

Suunnitelman tekemisen arvopohjana on yhdenvertaisuuden toteuttaminen yhteiskunnassa sekä mahdollisuuksien laajentaminen, jotta jokaisella olisi tilaisuus ilmaista itseään ja osallistua kulttuuritoimintaan ja taiteeseen innostuksensa mukaisesti.

Kainuun alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimii kahdella tasolla:

 • toisaalta kuntien ja maakunnallisten sote- ja aluekehitysorganisaatioiden kehittämispoliittisena linjauksena vahvistaa kulttuurin ja taiteen vaikutusta kainuulaisten hyvinvointiin,
 • toisaalta käytännön tasolla aktivoiden toiminnan suunnittelun ja organisoinnin toimijakentässä (julkinen, yksityinen, kolmas ja neljäs sektori).
   

Suunnitelma tehdään koko Kainuuta koskevasti. Suunnitelman teossa ovat mukana  

 • Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi),
 • Kainuun Sote-kuntayhtymä,
 • Kainuun Ely-keskus ja TE-palvelut,
 • Kainuun liitto, taide- ja kulttuurilaitokset,  taide- ja kulttuuriyhteisöt, taiteilijat ja erilaisten kohderyhmien edustajat.

 

Lisätiedot

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut Kainuun matkailun ja kulttuurin pitkää kasvukautta lähes...