Olet täällä

14.4.2017 - 10:54

Korkeakouluharjoittelijaksi Kainuun liittoon

Kuhmo
Kainuun liitto hakee korkeakouluharjoittelijaa Kainuun maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita koskevan päivitysselvityksen laadintaan.

Päivitysselvityksen tavoitteena on ajantasaistaa v.2006 laaditun Kainuun maakunnallisesti arvokkaat rakennushistorialliset kohteet -selvityksen tiedot maakuntakaavoitusta varten. Työ sisältää lähtötietojen kokoamisen ja läpikäynnin, tarvittavat maastokäynnit, kohteiden arvioinnin sekä dokumentoinnin. Kainuun liitto vastaa työn ohjauksesta. Lisäksi selvitystyön tukena toimii asiantuntijaryhmä.

Päivitysselvityksen laatijaksi haetaan soveltuvan alan korkeakouluharjoittelijaa. Päivitysselvityksen laatiminen suoritetaan Kainuun liitossa (Kauppakatu 1, 87100 Kajaani) aikavälillä 1.6.–31.8.2017 tai sopimuksen mukaan. Korkeakouluharjoittelijalta edellytetään riittävää osaamista ja valmiutta toteuttaa Kainuun arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita koskeva päivitysselvitys asiantuntijaohjauksessa. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, matkustamisvalmiutta ja ajokorttia. Pitkälle edenneet korkeakouluopinnot ja aluetuntemus katsotaan eduksi.

Haku oli auki 14.4.-28.4.2017. Hakuaikaa on päätetty jatkaa 10.5.2017 klo 12 saakka. Vapaamuotoinen hakemus pyydetään jättämään sähköpostitse osoitteeseen kainuunliitto@kainuu.fi tai postitse osoitteeseen: Alueidenkäytön vastuualue, Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen pyydetään laittamaan tunnus ”Korkeakouluharjoittelija, Alueidenkäyttö”. Hakemuksen liitteenä pyydetään jättämään hakijan CV sekä selvitys suoritetuista opinnoista.

Lisätiedot: Aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus, Kainuun liitto, Alueidenkäytön vastuualue puh: 044 7100 873, s-posti: sanna.schroderus@kainuu.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat