Olet täällä

18.10.2017 - 12:16

Korhonen: Kansainväliset jännitteet eivät ole vaikuttaneet Barentsin alueen yhteistyöhön

Barents
Barentsin alueneuvoston ja Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhosen mukaan Barentsin alueen yhteistyö on vahvistunut Kainuun puheenjohtajuuskaudella.

- Kainuu on puheenjohtajamaakuntana halunnut entisestään syventää ja tehostaa alueiden välistä yhteistyötä. Tässä olemme onnistuneet. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja mutkatonta. Olemme toimineet erittäin hyvässä yhteistyössä niin Barentsin jäsenalueiden, Barentsin kansainvälisen sihteeristön sekä Venäjän ulkoministeriön kanssa, Barentsin alueneuvoston puheenjohtajana toimiva Korhonen kiitteli alueneuvoston kokouksessa.

- Barentsin alueella asuu 5 miljoonaa ihmistä ja luonnovarat ovat mittavat. Tulevina vuosina itse alueiden omat tahtotila on saatava korkealle koko Barents -alueen kehittämisessä. Alueesta on aikaansaatava kilpailukykyinen kokonaisuus maailmanmarkkinoille.

- Barentsin alueen yhteistyön merkittävä saavutus tämän kahden vuoden aikana on se, että emme ole antaneet kansainvälisille jännitteille tilaa, vaan toimimme vakaasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän tulee määrätietoisesti ajaa yhdessä sovittuja Barents -alueen ja alueidemme hankkeita eteenpäin.

- Barentsin alueen luomia mahdollisuuksia ja sen roolia tulee entisestään vahvistaa ja sitoa aiempaa tiiviimmin Arktisen neuvoston toimintaan, jossa Suomi toimii puheenjohtajana 2017 - 2019. On ensiarvoisen tärkeää korostaa Barentsin alueen statusta ja toimintamahdollisuuksia myös EU:n päätöksenteossa ja muilla poliittisilla areenoilla. Tässä alueneuvostolla tulee olemaan keskeinen rooli tulevinakin vuosina, painotti Korhonen.

Korhosen mukaan Kainuun puheenjohtajuuskauden aikana painopisteinä ovat olleet mm. liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen alueella.

- Yksi konkreettinen esimerkki liikenne- ja logistiikkayhteistyöstä on Barentsin alueen liikenne- ja logistiikkahanke (Barents Region Transport and Logistics, BRTL), jolle on myönnetty rahoitus Kolarctic CBC –raja-alueyhteistyöohjelmasta. BRTL-hankkeen pääpartneri on Kainuun liitto, ja hankkeessa on kumppaneita kaikkiaan 12 Barentsin jäsenalueelta.

Kainuulaisen kansanedustajan mielestä on välttämätöntä arvioida Barentsin yhteistyön kokonaisrahoituksen tilannetta tulevina vuosina.

- On pohdittava, ovatko alueet ja/tai valtiot valmiita lisäämään Barentsin yhteistyölle suunnattua rahoitusta, mikä olisi tärkeää mm. Barentsin kansainvälisen sihteeristön (IBS) resurssien turvaamiseksi ja tehostamiseksi.

Barentsin alueneuvoston ja -komitean kokous pidettiin tiistaina ja keskiviikkona Arkangelissa, Venäjällä.

Barentsin yhteistyötä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken toteutetaan sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken.

Barentsin alueneuvosto käyttää poliittista vaikutusvaltaansa tuodakseen esille yhteistyöalueen olosuhteet kansallisilla, eurooppalaisilla ja kansainvälisillä areenoilla.

Barentsin yhteistyöalueen muodostavat 14 maakuntaa, lääniä tai vastaavaa pohjoista aluetta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomesta jäsenalueita ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Yhteistyön puheenjohtajuus kiertää neljän mukana olevan maan kesken kahden vuoden kausissa

Kainuun puheenjohtajuuskausi Barentsin alueneuvostossa ja -komiteassa päättyi Arkangelin kokoukseen. Puheenjohtajuus siirtyy Norjaan, Finnmarkille. Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen on toiminut aluekomitean puheenjohtajana. 

Lisätietoja: 
Timo Korhonen, Barentsin alueneuvoston puheenjohtaja, Kainuun maakuntahallituksen pj., kansanedustaja
Puh: 09 432 3095
Gsm: 050 512 2238 
timo.v.korhonen@eduskunta.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat