Olet täällä

31.12.2019 - 8:14

Kommentoi aluekehittämispäätöksen luonnosta

" "
Aluekehittämispäätöksen luonnos on nyt kommentoitavana otakantaa.fi –sivustolla, kommentteja voi antaa 12. tammikuuta 2020 saakka. Kommentointi on mahdollista kaikille palveluun rekisteröityneille, sekä organisaatioille että yksityishenkilöille.

Aluekehittämispäätös on valtioneuvoston strateginen päätös, joka määrittää aluekehittämisen kannalta keskeiset painopisteet ja tavoitteet. Aluekehittämispäätöksessä määritellään alueiden kehittämisen tavoitetila ja keskeiset painopisteet hallituskaudelle ja vuoteen 2030 asti. Päätöksen valmistelu on aloitettu keväällä 2019 ja päätös on tarkoitus hyväksyä helmikuussa 2020. Valmistelutyötä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien ja muiden aluekehittämisen toimijoiden kanssa.

Kommentointimahdollisuus on kaikilla aluekehittämisestä kiinnostuneilla, sekä organisaatioilla että yksityishenkilöillä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa näkemyksiä aluekehittämispäätökseen valituista painopisteistä. Lisäksi tarkoituksena on kerätä kommentteja päätösluonnoksen osana olevasta aluekehittämisen uudesta toimintamallista. Kyselyn vastauksia käytetään päätöksen työstämisessä ja viimeistelyssä.

Kommentointi Otakantaa.fi-palvelussa

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/420/

Lisätietoja

kommenttikierroksesta ja aluekehittämispäätöksestä antavat erityisasiantuntija Hanna-Maria Urjankangas (puh. 029 506 3739) ja asiantuntija Auli Sihvola (puh. 029 504 7210) työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osastolta.

Aluekehittämispäätöksen valmistelusta TEM:n sivuilla
Aluekehittämispäätöksen esittelyvideo

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat