Olet täällä

13.11.2014 - 12:59

Kerro kantasi kuntarakenteesta – mistä eväät Kainuun kasvulle?

Kainuun kaikilta asukkaita ja yrityksiltä pyydetään näkemyksiä Kainuun kasvuun, talouteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Kainuuta koetellaan jälleen. Kaivostoiminta on saanut kovan kolauksen, mutta biotaloudessa nähdään jälleen suurta potentiaalia, ja suunnitteilla on suuret investoinnit. Venäjän epävarma tilanne heijastuu matkailuun ja kauppaan, mutta puurakentamiselle on yhä kasvavaa kysyntää Suomessa ja kansainvälisesti. Mihin Kainuun kannattaa nyt satsata? Mikä tekee Kainuusta kilpailukykyisen, houkuttelevan ja hauskan? Nyt on luotava uusi kasvutarina Kainuulle ja samalla mietittävä millainen kuntarakenne mahdollistaa kasvun.

Kainuun kuntarakenneselvitys, jossa ovat mukana Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Ristijärvi Suomussalmi, Sotkamo ja Paltamo, on käynnistynyt syyskuussa. Kuntarakenneselvityksessä keskitytään erityisesti kolmeen teemaan: Ensiksi kasvuun, jossa ydinkysymys kuuluu: Mikä on Kainuun kasvutarinan yhteinen ydin? Toiseksi talouteen, jossa läpivalaistaan sekä aluetaloutta että kuntien taloutta palvelukohtaisesti, ja kolmanneksi sosiaali‐ ja terveysuudistukseen, jossa jäsennetään ja työstetään kainuulaista palveluratkaisua.

Nyt asukkailla ja yrityksillä on mahdollisuus kertoa kantansa kasvutarinaan, kuntien palveluihin ja kuntaliitoksiin. Kysely on auki osoitteessa https://my.surveypal.com/kainuukysely. Kysely on auki 28.11. asti. Vastaamiseen kuluu nopeimmillaan 5‐10 minuuttia. Mikäli vastaat yrittäjänä, kysymykset koskevat yritystoimintaa, muutoin kysely ohjautuu asukaskysymyksiin. Kuntien neuvontapisteet ja kirjastot auttavat niitä vastaajia, joilla ei ole mahdollisuutta vastata kyselyyn itse netissä.

Vastauksia hyödynnetään kuntarakennetyön väliraportissa, joka julkistetaan 18.12. Tätä kautta asukkaat ja yritykset voivat vaikuttaa oman kuntansa ja Kainuun kehittämiseen ja kehittymiseen.

Yhteystietojen antajien kesken arvotaan myös kaksi teatterilippulahjakorttia (arvo 44 euroa)Kajaanin kaupunginteatteriin.

Selvitystyö jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, vuoden 2014 puolella, rakennetaan yhteistä lähtötilanne‐ ja tulevaisuuskuvaa sekä kartoitetaan tarkemmin elinvoiman vahvistamisen elementtejä. Selvityksen toisessa vaiheessa keväällä 2015 tehdään vaihtoehtoisia tiekarttoja tulevaisuuteen, joiden pohjalta kunnat voivat tehdä päätökset kuntarakenteesta kesällä ja syksyllä 2015.

Lisätietoja:

http://www.kajaani.fi/Hallinto/Kuntarakenneselvitys/

Selvitysmies janne.antikainen@mdi.fi puh. 040 7641829

Uusimmat