Olet täällä

28.8.2017 - 11:06

Karjalan tasavallassa on käynnissä useita positiivisia prosesseja

Karjalan tasavallan vieraat Woodpoliksessa
Karjalan tasavallan ja Kostamuksen kaupungin edustajat vierailivat Kuhmossa Kainuun maakuntajuhlassa. Vierailun yhteydessä keskusteltiin ajankohtaisista yhteistyöasioista ja käytiin tutustumassa Woodpolikseen. Rajan takana on parhaillaan käynnissä useampia prosesseja, joiden voidaan olettaa vaikuttavan yhteistyönäkymiin positiivisella tavalla.

Kainuulaiset ovat perinteisesti saaneet kutsuja vuosittain eri kaupungeissa järjestettävään Karjalan tasavallan vuosipäivään. Tänä vuonna Kainuun liitto ja Kuhmon kaupunki kutsuivat Karjalan tasavallan edustajia maakuntajuhlaan Kuhmossa 13.8.2017. Vierailudelegaatioon kuuluivat Karjalan tasavallan varapääministeri Juri Saveljev, Kostamuksen kaupunginjohtaja Anna Bendikova sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Viktor Sakhnov, tulkkinaan Olga Lehtinen. Vierailuohjelma alkoi yhteisellä lounaalla Hotelli Kalevalassa. Lounaskeskusteluissa käytiin välittömässä hengessä läpi useita ajankohtaisia kysymyksiä.

Kainuulaisen toimijakentän kannalta rohkaiseva tieto on, että Karjalan tasavallan matkailun kehittäminen on nosteessa ja huomioitu jopa Venäjän federaatiotason suunnitelmissa (matkailustrategia). Matkailu halutaan nostaa yhdeksi tärkeimmistä toimialoista metsä- ja kaivostoiminnan rinnalle. Yhteishankkeiden suunnitteleminen tulevaisuudessa voi tämän myötä helpottua. Federaatiotason päätavoitteina matkailun kehittämisessä on luoda Karjalan tasavaltaan olosuhteet, jotka mahdollistavat matkanjärjestäjien kautta tulevien matkailijavirtojen vakaan kasvun sekä laajentaa matkailupalvelujen kirjoa siten, että ne vastaavat sekä Karjalan tasavallan asukkaiden, venäläisten, että ulkomaalaisten matkailijoiden tarpeisiin. Tämä edellyttää kuitenkin myös tiestön kunnostamista ja sujuvia liikenneyhteyksiä niin Karjalan tasavallan sisällä kuin rajan ylitse Suomen ja Venäjän välillä. Karjalan tasavallassa on voimassa oma Karjalan tasavallan matkailun kehittämisen strategia vuoteen 2020 sekä yleissuunnitelma matkailukohteiden ja matkailuinfrastruktuurin sijoittamisesta Karjalan tasavallassa. Lisätietoa venäjän kielellä: http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/Tourism/090423.html.

Samoin keskusteltiin Kostamuksen kaupungin toimittamasta hakemuksesta erityistalousalueeksi. Etenevän sosioekonomisen kehityksen alueet ovat Venäjän Federaation alueita, joille on Venäjän hallituksen päätöksen mukaisesti myönnetty oikeudellinen erikoisasema. Tämän erikoisaseman tarkoitus on houkutella alueelle investointeja, monipuolistaa elinkeinorakennetta sekä kehittää niiden taloutta ja luoda suotuisat olosuhteet ko. alueiden väestölle. Nämä ns. TOSER -alueet perustetaan 10 vuodeksi.

Karjalan Tasavallasta on tähän mennessä hyväksytty kaksi hakemusta; Nadvoitsan (syksyllä 2016) ja Kontupohjan (syksyllä 2017) sosiaalis-taloudellisen kehitysalueen perustamiseksi. Kostamuksen kaupungin hakemus on järjestyksessään kolmas käsittelyssä oleva. Kainuulaisia toimijoita on Kostamuksen kaupungin edustajien mukana suunnittelemassa hanketta, jossa pyritään löytämään yhteistyömahdollisuuksia erityistalousalueelle.

Karjalan tasavallassa tehdään suunnitelmallisesti investointeja Karjalan tasavallan kehittämisohjelman (Развитие Республики Карелия на период до 2020 года) puitteissa. Voimassa oleva ohjelma tähtää vuoteen 2020, joka on samalla myös Karjalan tasavallan satavuotisjuhlavuosi. Tällöin vuosittaiset juhlallisuudet järjestetään tasavallan pääkaupungissa Petroskoissa.

Tuoreen käänteen tasavallan kehitykseen tuo myös 27.6.2017 Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin allekirjoittama asetus, jonka mukaan Karjalan tasavallan Belomorskin, Louhen ja Kemin hallintopiirit katsotaan kuuluvan Venäjän federaation arktiseen alueeseen. Tämä kertoo tasavallan kehittämiseen panostamisesta ja antaa oman sysäyksensä hallintopiirien talouden ja sosiaalialan kehitykselle - valtio tukee näin Karjalan tasavallan pohjoisia alueita.

Lounaan jälkeen ohjelma jatkui vierailulla Woodpolikselle, missä heräteltiin mahdollisia ajatuksia tulevasta yhteistyöstä, esimerkiksi puualan koulutuksessa. Ensiksi kuultiin projektipäällikkö Veijo Malisen pitämä esittely Woodpoliksen rakenteesta ja toiminnasta. Kantolan teollisuusalueelle on sijoittunut monipuolisesti puualan arvoketjua palvelevia yrityksiä, minkä johdosta Woodpoliksen hiilijalanjälki on varsin pieni ja alue on myös pitkälti energiaomavarainen. Esille nousivat myös puualan teknologian ja koulutuksen nopea uudistuminen. Esittelyn jälkeen käytiin tutustumiskäynnillä myös tehtaan puolella ja kuultiin CLT -levyjen ja niistä valmistettavien elementtien prosesseista.

Viimeisenä ohjelmassa oli maakuntajuhla Kuhmo-talolla, missä kuultiin juhlapuheiden lisäksi Sadan Vuoden Soitto -kantaesitys ja varapääministeri esitti Karjalan tasavallan päämiehen Artur Parfenchikovin tervehdyksen Kainuulle ja 100 vuotiaalle Suomelle.

Maanantaina 14.8. sekä varapääministeri Saveljev että päämies Parfenchikov vierailivat Kostamuksen seudulla. Kostamuksesta on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä ”vihreän teknologian” kaupunki. Erityisesti tuotannon lokalisointiin ja energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota, ja Kostamuksen halutaan toimivan vihreän teknologian malliesimerkkinä muille Karjalan tasavallan alueille.

Kuvassa vierailu Woodpoliksella: Katja Sukuvaara, Eila Valtanen, Anna Bendikova, Veijo Malinen, Juri Saveljev, Viktor Sakhnov.

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat