Olet täällä

23.3.2017 - 17:28

Kansanedustaja Korhonen korostaa alueiden roolia Barents yhteistyössä

Alta Timo Korhonen 22032017
Barentsin alueneuvoston puheenjohtaja ja kansanedustaja Timo Korhosen mukaan alueiden roolia tulee jatkossakin vahvistaa Barents yhteistyössä. Korhosen mukaan kaikki ovat sitoutuneet tähän työhön.

- Kainuun puheenjohtajuuskauden aikana olemme halunneet syventää ja tehostaa alueiden välistä yhteistyötä, korostaa taloudellista yhteistyötä, luottaa arktisen alueen mahdollisuuksiin, parantaa liikenne- ja logistiikkayhteyksiä, painottaa sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä ja hyviä käytänteitä, kantaa vastuuta ympäristökysymyksistä ja ilmastonmuutoksesta sekä panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Näissä tavoitteissa olemme onnistuneet, kiitteli Korhonen Barentsin alueneuvoston ja – komitean kokouksessa Norjan Altassa.

Korhosen mukaan alueilla on iso määrä yhtäläisyyksiä, kuten arktinen ilmasto, harva-asutus, pitkät etäisyydet sekä luonnonvarat.

- Nämä ovat samalla sekä yhteistyön haasteita, että mahdollisuuksia. Erityistä huomiota meidän on syytä kiinnittää siihen, kuinka nostamme Barents -alueen statusta EU:n päätöksenteossa ja – politiikassa. Riittävästä rahoituksesta on myös pidettävä huolta. Tässä mielessä on tärkeää, että teemme päätöksen aloittaa alueiden uuden strategian valmistelun vuosille 2019 - 2022. Siinä rakennamme tiekarttaa tulevaisuuteen, totesi Korhonen puheessaan.

Korhonen kannattaa Venäjän esittämää aloitetta korkean tason Barents-toimijoiden seminaarista ensi vuonna.

- Se olisi ikään kuin Barentsin oma Davos-kokous. Siellähän maailman keskeiset talousviisaat kokoontuvat säännöllisin väliajoin arvioimaan maailman menoa, sanoo Korhonen.

Barents yhteistyötä toteutetaan Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän kesken sekä valtioiden tasolla ministeriöiden kesken että aluetasolla aluehallintojen kesken. Yhteistyö on monimuotoista, tavoitteena on tukea ja edistää alueen vakaata ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä aluetasolla.

- Barents yhteistyössä tulee vakaasti ja määrätietoisesti ajaa yhdessä sovittuja hankkeita eteenpäin. Ja muistaa koko ajan se, että teemme työtä täällä alueilla, emmekä anna kansainvälisille jännitteille tilaa tässä työssä. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että kansainvälisestä tilanteesta huolimatta Barents yhteistyö on toiminut normaalisti, korosti Korhonen

Barentsin alueneuvoston ja – komitean kokous pidettiin keskiviikkona ja torstaina Norjan Altassa. Barentsin alueneuvosto käyttää poliittista vaikutusvaltaansa tuodakseen esille yhteistyöalueen olosuhteet kansallisilla, eurooppalaisilla ​​ja kansainvälisillä areenoilla. Ensi vuonna Barents -yhteistyö täyttää 25 vuotta.

Lisätietoja:
 

Barentsin alueneuvoston puheenjohtaja ja kansanedustaja Timo Korhonen, timo.v.korhonen@eduskunta.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat