Olet täällä

12.9.2017 - 14:54

Kannanotto valtioneuvoston kanslian muistioon "Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 -"

EU Office in Brussels by Pentti Malinen
Itä- ja Pohjois-Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat laatineet kannanoton valtioneuvoston kanslian muistioon "Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021 -". Allekirjoittaneet ovat huolissaan E-kirjeessä esitetystä vaatimattomasta tavoitetasosta Suomen EU-rahoituksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen saannon suhteen

Valtioneuvoston kanslian muistiossa ”Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–” käsitellään  EU:n  tulevaa  rahoituskehystä  ja  esitellään  Suomen hallituksen linjauksia. Muistiossa todetaan, että Suomen hallituksen tavoitteena on alueellisen koheesion edetessä koheesiorahoituksen osuuden alentuminen.

Rakennerahastojen suurimpia hyödyntäjiä Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joiden toteuttamista hankkeista ehdoton valtaosa kohdistuu suoraan uusimman tiedon ja osaamisen tuottamiseen sekä pk-yritysten kilpailukykyyn, eli TKI-toimintoihin. Rakennerahastot ovat mahdollistaneet yliopistoille ja ammattikorkeakouluille merkittäviä investointeja, jotka edesauttavat niin paikallisia yrityksiä kuin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävää tutkimusta. Hankerahoitus on mahdollistanut toimijoiden perustehtävien ulkopuolisen kehittämistoiminnan seuduilla.

Allekirjoittaneet ovat huolissaan E-kirjeessä esitetystä vaatimattomasta tavoitetasosta Suomen EU-rahoituksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen saannon suhteen. VNK:n valmistelun lähtökohta on, että Suomen nettomaksuasema ei saa heikentyä. Nettomaksuasemaa on mahdollista myös parantaa Suomen saantoa kasvattamalla, ei vain EU-budjettia leikkaamalla. Suomen tulee asettaa neuvottelutavoitteensa siten, että Suomessa rakennerahoitussaanto ei ainakaan alene nykyisestä. Kannanotto kokonaisuudessaan löytyy alta.

 

Lisätietoja:

Kari Aalto
Johtaja
EAST & NORTH FINLAND EU OFFICE
Avenue Palmerston 24
B-1000 Brussels

Gsm. +32 497 570 806
e-mail: info@eastnorth.fi 
http://www.eastnorth.fi 

Uusimmat