Olet täällä

26.4.2017 - 14:43

Kainuuseen valmistellaan sote-palvelujen valinnanvapautta koskevaa kokeilua

Maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmä on käsitellyt kokouksessaan 24.4.17 uuden Kainuun maakunnan valmistelua seuraavasti:

Valinnanvapauspilotti hakuun

 

Sote-palvelujen valinnanvapauden laajentamista edistetään valtakunnallisesti pilottien avulla. Tarkoituksena on, että pilottiin lähtevät maakunnat olisivat tiedossa mahdollisimman aikaisin kuluvana vuonna. Hallitus osoittaa lisätalousarviossa merkittävän rahoituksen, yhteensä arviolta 60 miljoonaa euroa, valinnanvapauden ennakoivaan valmisteluun.

 

Pilotointiin haetaan järjestämisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteisellä päätöksellä. Lähtökohtaisesti tavoitteena on koko maakunnan laajuinen kattavuus, kuitenkin vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Hallitus tekee pilottimaakunnista päätökset niin, että hankkeet voivat käynnistyä vuoden 2018 alussa ja olla toiminnassa viimeistään 1.7.2018.

 

Valmisteluryhmä totesi pitävänsä tärkeänä, että Kainuun sote valmistelee käsittelyään varten Puolangan kunnan suostumuksella sote-valinnanvapauden pilotointia koskevan hakemuksen valtion päätettäväksi.

 

Väliaikaishallinto ja maakuntaorganisaatio jatkovalmisteluun

 

Väliaikaishallintovaihetta (1.7.17-1.3.18) varten on käynnistetty päätöksenteosta vastaavan väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämismenettely. Toimielin edellyttää työskentelyynsä voimavaroja asiantuntijahenkilöstön ja valmisteluelinten muodossa. Kainuuseen on todennäköisesti tulossa loppuvuoden 2017 toimintaan valtionavustusta noin 350.000 euroa. Tältä pohjalta valmisteluryhmä pohtii väliaikaishallinnon resurssointia ja työsuunnitelmaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös uuden maakunnan palveluille puitteita luovan maakuntaorganisaation ja johtamisjärjestelmän jäsentäminen.

 

Väliaikaishallinto tulee tekemään maakuntaa sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä. Sen on noudatettava toiminnassaan yhteistoimintalain periaatteita. KT Kuntatyönantajien ohjeeseen perustuen valmisteluryhmä päätti pyytää työnantajaorganisaatioilta ja henkilöstöjärjestöiltä ehdotuksia väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpanoksi. Yhteistoimintaelimen toimikausi ulottuu vuoden 2018 loppuun.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat