Olet täällä

22.10.2018 - 17:53

Kainuun VATE tukee terveysasemien kilpailukyvyn kehittämistä

Kainuun VATE tukee terveysasemien kilpailukyvyn kehittämistä
Tänään kokoontunut Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) päätti hankkia ostopalveluna valmennusta Kainuun terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittämiseen 27 000 eurolla.

Valmennus tapahtuu kevätkaudella 2019. Siihen sisältyy sekä lähi- että etäpäiviä. Valmennukseen osallistuu Kainuun terveysasemien henkilöstöä ja esimiehiä. Tavoitteena on tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet sekä tukea muutosta kohti entistä asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Samalla kehitetään julkisesta terveyskeskuksesta entistä houkuttelevampaa työpaikka. Valmennus liittyy Sitran johdolla käynnistyneeseen maakuntien oman tuotannon kilpailykykyä kehittävään verkostoon.

Kainuu osallistuu myös neljän pohjoisen maakunnan (Kainuu, Lappi, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) yhteiseen sote-peruspalvelujen markkinaselvitykseen.

VATE päätti esittää ohjausryhmälle, että Kainuussa käynnistetään alueellisen valmiusfoorumin toiminta. Valmiusfoorumia ei ole Kainuussa aiemmin toiminut. Foorumin tavoitteena on sovittaa yhteen ja koordinoida varautumistoimia maakunnassa. Foorumi käynnistettäisiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettaisiin vuonna 2019, toinen vaihe vuonna 2020. Ensimmäisessä vaiheessa foorumiin kutsuttaisiin edustajat uuteen maakuntaan siirtyvistä organisaatioista (Kainuun sote, Kainuun pelastuslaitos, Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-toimisto ja Kainuun liitto), maakunnan alueella toimivilta valtionhallinnon viranomaisilta (Kainuun prikaati, Kainuun rajavartiosto, Oulun poliisilaitos, Tornion tulli), Kainuun kunnista, elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyön toimikunnasta, Suomen Punaisesta Rististä ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä.

VATE merkitsi tiedoksi ja lähetti ohjausryhmälle tiedoksi maakunnan vuoden 2021 koetalousarvion valmistelutilanteen. Koetalousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan maakunnan taloudellisia riskejä, jotka lähetetään valtiovarainministeriölle marraskuun lopussa.

Väliaikainen valmistelutoimielin kävi läpi ICT-palvelujen, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen sekä ateria- ja puhtaanapitopalvelujen valmistelutilanteen, joka lähetettiin tiedoksi myös ohjausryhmälle.

Kainuun VATE esittää ohjausryhmälle, että ohjausryhmä ottaisi kantaa maakunta- ja sote-uudistuksen etenemiseen eduskunnassa ja kiirehtisi asian käsittelyä.

Lisätiedot: valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut...