Olet täällä

28.5.2019 - 10:49

Kainuun valmiusfoorumin toiminta on käynnistynyt

Valmiusfoorumi
Kainuun valmiusfoorumin toiminta on käynnistynyt maanantaina 27.5.2019.

 Valmiusfoorumi on uusi alueellisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Yhteistoimintamalli kokoaa yhteen Kainuussa toimivat turvallisuusviranomaiset, kunnat, elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin. Foorumin toiminta mahdollistaa myös yhteisten varautumissuunnittelun prosessien toteuttamisen tarvittaessa yli maakuntarajojen.

Kainuu on ensimmäinen Pohjois-Suomen maakunta, jossa valmiusfoorumi käynnistyy.
 
Valmiusfoorumin toiminnan tavoitteet

Valmiusfoorumin ensisijaisena tavoitteena on kyetä muodostamaan alueen yhteinen näkemys siitä, siitä miten alueen varautumista kokonaisuutena pitää kehittää. Toisena keskeisenä tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys alueen eri toimijoiden valmiudesta. Olennaista on, että kaikki maakunnan toimijat kykenevät suoriutumaan normaaliolojen häiriötilanteista ja mahdollisesta poikkeusolotilanteesta sekä turvaamaan kaikissa oloissa palvelutuotantonsa.

Kainuu valmiusfoorumin puheenjohtajaksi valittiin maakuntajohtaja Pentti Malinen. Sihteerinä toimii apulaispalopäällikkö Juha Kärkkäinen Kainuun pelastuslaitokselta.

Lisätiedot

Pentti Malinen, maakuntajohtaja, Kainuun liitto
+358 447970197, pentti.malinen@kainuu.fi

Pasi Ryynänen, johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (pelastustoimi ja varautuminen)
+358 295017555, pasi.ryynanen@avi.fi

Juha Kärkkäinen, apulaispalopäällikkö, Kainuun pelastuslaitos
+358 447100153, juha.karkkainen@kaipe.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat