Olet täällä

24.6.2020 - 12:22

Kainuun valmiusfoorumin toiminta koronaepidemian aikana

Kokoushuone tiedotekuva
Valmiusfoorumi on vuosi sitten käynnistetty Kainuun alueellisen varautumisen yhteistoimintamalli. Sen tavoitteena on huolehtia alueemme elintärkeistä toiminnoista viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Foorumi kokoaa yhteen Kainuussa toimivat kunnat, turvallisuusviranomaiset sekä elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin.

Poikkeusolojen aikana 27.3.2020 - 15.6.2020 Kainuun valmiusfoorumi piti 12 etäyhteyskokousta. Kokoukset toteutettiin eTuve-yhteydellä, joka mahdollisti Kainuun kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja valtionhallinnon turvallisuusviranomaisten osallistumisen samaan etäyhteyskokoukseen. Kokoukset toteutettiin tilannekokousperiaatteiden mukaisella toimintatavalla, jossa kokouksien sisältö muodostui jäsenorganisaatioiden laatimista tilanneilmoituksista ja kokouksissa käytettyjen tilannekatsauspuheenvuorojen sisältötiedoista. Kokouksien tausta-aineistot ja kokousmuistiot tallennettiin TUOVI portaaliin Kainuun valmiusfoorumin työtilaan jäsenorganisaatioiden käytettäväksi. 

Kainuun valmiusfoorumin toiminta tuki toimivaltaisen viranomaisen toimintaa ja mahdollisti Kainuun alueen poikkihallinnollisen tilannekuvan muodostamisen tarkoituksenmukaisella tavalla. Puheenjohtaja välitti tilannekuvan Kainuun koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista viikoittain Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtajaverkoston ja Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan käytettäväksi. Raportit sisälsivät paitsi koronavirustilanteen lisäksi yhteenvedon keskeisistä toimenpiteistä ja varautumisesta tilanteen kehittymiseen. Lisäksi käsiteltiin koronakriisin vaikutuksia alue- ja kuntatalouteen sekä työllisyyteen ja yritystoimintaan. 

Kainuun valmiusfoorumin toiminnan jatkotoimenpiteet (COVID-19) 

Kainuun maakunnan alueen koronavirustilanne on kevään aikana rauhoittunut ja tästä johtuen Kainuun valmiusfoorumi teki 15.6.2020 kokouksessa päätöksen, jonka mukaisesti Kainuun valmiusfoorumin COVID-19 kokouksia ei toistaiseksi järjestetä. Tilanteen kehittymistä seurataan ja mikäli koronavirusepidemiatilanne Suomessa ja Kainuussa muuttuu, niin Kainuun valmiusfoorumin kokous voidaan tarvittaessa kutsua koolle.                  

Lisätiedot

Pentti Malinen, maakuntajohtaja, Kainuun liitto
+358 447970197, pentti.malinen@kainuu.fi

Juha Kärkkäinen, valmiuspäällikkö, Kainuun pelastuslaitos
+358 447100153, juha.karkkainen@kaipe.fi

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat