Olet täällä

26.11.2018 - 16:49

Kainuun valmistelu etenee nykymallilla

Kainuu puoltaa Pohjois-Suomen yhteisselvitystä sote-valinnanvapaudesta
Tänään kokoontunut Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) päätti, että uudistuksen valmistelu jatkuu 31.3.2019 saakka nykyisellä mallilla.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen valtion talousarvioksi, johon sisältyy uudistuksen valmisteluun yhteensä koko valtakuntaan 211 miljoonan euron määräraha, joka on käytettävissä sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt ensi vuoden talousarvion.

VATE merkitsi tiedoksi tarkennetut konsernirakenteen suunnitelmat ja päätti, että työryhmien ehdotukset konsernirakenteen jatkotyöstämisen pohjaksi tulee viikon 48 aikana nähtäville uudistuksen verkkosivustolle www.kainuu2021.

Maanantain 26.11. kokouksessa keskusteltiin myös ehdotusta maakuntakonsernin toimintaa ohjaaviksi arvoiksi. Ehdotuksen mukaan uuden maakunnan arvoja olisivat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus, positiivisuus ja kannustaminen, koko Kainuun mahdollisuuksien optimointi, sosiaalisen ja luottamuspääoman vahvistaminen sekä kehityksen kestävyyden (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen) varmistaminen. Arvojen pohdintaa jatketaan.

Kainuu on mukana Oulun yliopistollisen keskussairaalan yhteistoiminta-alueen eli neljän pohjoisen sairaanhoitopiirin (Kainuu, Lappi, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) osuuskunnan valmistelussa. Kaavaillussa työnjaossa Kainuuseen säilyvät lonkka- ja polviproteesien leikkaukset, selkäleikkauksia voisi Kainuun keskussairaalaan tulla lisää, sanoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Osa-aikaiseksi osallisuussuunnittelijaksi on valittu Minna Leinonen. Hänen tehtäviinsä kuuluu osallisuussuunnitelman laatiminen eli muun muassa uuden maakunnan vaikuttamistoimielinten (maakunnallinen vanhus- ja vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto, järjestöasiain neuvottelukunta jne.) suunnittelu. Uudistuksen kolmanneksi ICT-suunnittelijaksi on valittu Liisa Lamminen. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa maakunnan kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistuminen.

Lisätiedot:
valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472
sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto 044 777 3033

Uusimmat