Olet täällä

14.10.2019 - 17:38

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotusta koskevien lausuntojen vastineet

Maakuntakaava 2030
Maakuntahallitus on päättänyt 14.10.2019 antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin vastineet.
Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen sen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kainuun liiton alueidenkäytön vastuualueella on valmisteltu ehdotus Kainuun vaihemaakuntakaavaksi 2030. Maakuntahallituksen hyväksymän osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunto yhteensä 148 eri taholta aikavälillä 20.6.–30.8.2019 ja siitä on saatu 53 lausuntoa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 toinen viranomaisneuvottelu pidettiin 11.10.2019. Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 14.10.2019 antaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotusta koskeviin lausuntoihin seuraavat vastineet:
 
 
Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua tarkemmin verkkosivuilla osoitteessa: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen
 

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat