Olet täällä

21.5.2019 - 13:05

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on lainvoimainen

Tuulivoimaa Hailuodossa
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 21.5.2019 tekemällä päätöksellä maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen mukaisena.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt 21.5.2019 päätöksen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan vahvistamista koskevassa valitusasiassa.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet Kainuussa.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 30.11.2015 ja vahvistettiin ympäristöministeriössä 31.1.2017 (YM7/5222/2015).

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavasta tehdyn valituksen ja maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen mukaisena (Muu päätös 2294/2019, antopäivä 21.5.2019, taltionumero 2294, diaarinumero: 6425/1/17). KHO:n päätökseen on mahdollista tutustua seuraavalla verkkosivulla:

KHO muu päätös 2294/2019

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaan on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilla:

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Lisätiedot

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat