Olet täällä

30.6.2020 - 12:36

Kainuun suotuisat suhdanteet törmäsivät koronaseinään

Suhdannekatsaus kesä 2020
Kainuun suhdannetiedot (liikevaihto ja henkilöstö) vuoden 2019 loppuun.

Ennen koronakriisin aiheuttamaa vastatuulipuhuria Kainuun talous oli voimakkaassa myötäisessä. Vuoden 2019 loppuun ulottuvien tuoreimpien suhdannetietojen mukaan kaivannaistoiminnan, metsä- ja puuklusterin sekä matkailun ja elintarvikeklusterin liikevaihto nousivat vuonna 2019 korkeimpaan arvoonsa 2010-luvulla.

Ennen koronakriisiä työttömyys aleni Kainuussa yli neljä vuotta yhteen menoon ja monilla mittareilla kasvu oli Suomen huippua. Yritysten liikevaihto kasvoi vuodesta 2017 vuoteen 2018 45 %, yritysten toimipaikkojen määrä 59 % ja henkilöstömäärät 37 %. Kasvuyritysten liikevaihto kasvoi kaikista maakunnista 2015-2018 eniten Kainuussa; 160 %. Kaikkien toimialojen (TOL A-X) liikevaihdon suhdannekehitys on ollut nousujohteista vuodesta 2015 lähtien

Vuoden 2019 loppuun ulottuvien tuoreimpien suhdannetietojen mukaan kaivannaistoiminnan, metsä- ja puuklusterin sekä matkailun ja elintarvikeklusterin liikevaihto nousivat Kainuussa vuonna 2019 korkeimpaan arvoonsa 2010-luvulla. Parhaiten suhdanteet vuonna 2019 kehittyivät kaivannaistoiminnassa sekä liikevaihdossa että henkilöstömäärässä. Erityisesti vuoden 2019 toisella puoliskolla kaivannaistoiminta oli kovassa kasvussa. Kehityksen taustalla oli Terrafamen myönteinen kehitys ja Sotkamo Silverin toiminnan käynnistyminen.

Vuosina 2017 – 2019 kaivostoiminta sekä metsä- ja puuklusteri vahvistivat asemaansa liikevaihdoltaan vahvimpina Kainuun kärkitoimialoista. Biotalous on kuitenkin monia toimialaoja, kuten maa- ja metsätalous ja uusiutuva energia, yhdistävänä kokonaisuutena liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään merkittävästi muita suurempi. Kaivostoiminta saattaa lähivuosina nousta biotalouden tasolle Terrafamen tuotannon päästessä täyteen vauhtiin. Myös biotalouden liikevaihto kasvaa voimakkaasti KaiCell Fibersin Paltamon biotuotetehtaan käynnistyessä vuosien 2023 ja 2024 aikana, mikäli ympäristölupa saadaan ja investoinnit toteutuvat. Samoin suunnitellut tuulivoimainvestoinnit kasvattavat biotalouden liikevaihtoa.

Niin ikään matkailussa on vielä erittäin paljon realisoitumatonta kasvupotentiaalia. Koronan seurauksena kansainvälinen matkailu on pysähtynyt ja kriisistä elpymisen alkuvaiheessa kotimaan matkailun asema korostuu. Pitkällä tähtäimellä kansainvälinen matkailu ja ylipäätään kansainvälistyminen viennin sekä kansainvälisen tutkimus-, koulutus ja – innovaatiotoiminnan lisääntymisen kautta turvaavat Kainuun aluetalouden kestävän kasvun. Kainuuseen tarvitaan ulkomailta matkailijoita, investointeja, opiskelijoita ja osaavaa työvoimaa.

Kainuun suhdannekatsaus 6/2020 on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä:

http://kuiskintaa.fi/kainuun-suotuisat-suhdanteet-tormasivat-koronaseinaan/ 

Lisätietoja

Lisätietoa tilasto-erityisselvityksen käsitteistä, lähteistä ja tuotantomenetelmistä: palvelut.suhdanne@stat.fi 

Lisätiedot

Uusimmat