Olet täällä

30.11.2017 - 17:23

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoustiedote

Kainuun sote- ja maakuntauudistus tiedotekuva Kajaanin kartta
*

Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen Kainuun maakunnassa
 

Väliaikainen yhteistoimintaelin pitää ensiarvoisen tärkeänä, että Kainuuseen luodaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden tuottamiseen sellainen toimintamalli, jolla saadaan palvelut ja työpaikat pysymään hajautetusti Kainuun kunnissa. Sote- ja maakuntauudistus antaa mahdollisuuden jatkaa ja kehittää maakunnallista yhteistyötä Kainuussa.

Kainuun soten tuottamiskustannukset ovat tiedossa ja talous- ja henkilöstöhallinto on pystynyt kustannustehokkaasti tuottamaan palvelut lähipalveluina ja säilyttämään työpaikkoja Kainuussa. Tässä mallissa ei tarvita järjestelmävaihdoksia eikä se näin ollen lisää järjestelmäkustannuksia. Oma maakunnallinen yhtiö antaa mahdollisuuden tuottaa palveluita myös toisille maakunnille ja luo mahdollisuuden uusiin työpaikkoihin Kainuussa. Väliaikainen yhteistoimintaelin yhtyy työryhmän esitykseen, että Kainuuseen perustetaan maakunnallinen MAKU TAHE –yhtiö, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut nykyisillä järjestelmillä. Kunnat eivät vielä sitoudu yhtiön perustamiseen ennen kuin ovat tarkemmin selvittäneet TAHE ratkaisun vaikutukset”. Esitys menee sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelun poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn 4.12.2017.

Lausunto hallituksen esitykseen valinnanvapauslaista
 

Lausunto hallituksen esitykseen valinnanvapauslaista hyväksyttiin Kainuun soten yhtymähallituksen esityksen mukaisesti. Esitys menee 4.12. kokoontuvan väliaikaishallinnon ohjausryhmän päätettäväksi.

Henkilöstörekrytointien ja työryhmien nimeämistilanne
 

Väliaikainen yhteistoimintaelin totesi henkilöstörekrytointien ja työryhmien nimeämistilanteen.

Lisätietoja

Puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, p. 044 777 3033

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat