Olet täällä

5.12.2017 - 10:55

Kainuun ohjausryhmä: maakuntaan perustetaan oma talous- ja henkilöstöpalveluyhtiö

Maakuntauudistus
Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen väliaikaisen valmistelun poliittinen ohjausryhmä linjasi, että Kainuuseen perustetaan maakunnallinen talous- ja henkilöstöpalveluyhtiö (MAKUTAHE-yhtiö), joka tuottaa palvelut nykyisillä järjestelmillä ainakin uudelle maakunnalle. Kunnat eivät vielä sitoudu yhtiön perustamiseen ennen kuin ovat tarkemmin selvittäneet ratkaisun vaikutukset.

Uusi maakunnallinen yhtiö tuottaa valtakunnallisesti määriteltäviä talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja mahdollisesti lisäpalveluja, eli nykyistä soten talous- ja henkilöstöhallintoa kapeampaa palveluvalikoimaa. Perustettava yhtiö on osa maakuntien yhteistä talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiötä (TAHE), jonka nimi on Hetli Oy.

Lausunto sote-valinnanvapaudesta

Ohjausryhmä antoi sote-valinnanvapaudesta Kainuun soten yhtymähallituksen kanssa yhdenmukaisen lausunnon (liite), jonka mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen ja kiireellisen päivystystoiminnan järjestäminen vaikeutuisi esitetyssä mallissa. Maakunnan pitäisi Kainuun mielestä voida itse päättää, mihin palveluihin asiakasseteleitä käytetään.

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut halutaan rajata kokonaan valinnanvapauden ulkopuolelle, sillä ne ovat kiinteässä yhteydessä perheille laaja-alaisia palveluja tarjoaviin perhekeskuksiin.

Lausunnossa arvioidaan, että palvelujen saavutettavuus voi parantua kasvukeskuksissa, mutta syrjäseuduilla tilanne ei merkittävästi parane. Pitkien etäisyyksien, harvan asutuksen ja vähenevän ja ikääntyvän väestörakenteen takia suuressa osassa Kainuuta valinnanvapauden edellyttämä vaihtoehtoinen palvelutarjonta ei kohtuullisella saavutettavuudella todennäköisesti toteudu.

Lausunnon mukaan valinnanvapauslaki ei lisää tasa-arvoa eikä vähennä sosiaaliryhmien välisiä eroja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Valinnanvapaus voi jopa lisätä terveys- ja hyvinvointieroja, sillä valinnanvapauden käyttäminen vaatii asiakkaalta aktiivisuutta.

Lisätiedot:

http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20172054

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat