Olet täällä

5.3.2018 - 18:53

Kainuun ohjausryhmä keskusteli osallisuuden varmistamisesta

Maakuntakartta
Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen poliittinen ohjausryhmä keskusteli siitä, miten maakunnan asukkaiden osallisuus taataan uudessa maakunnassa.

Osallisuuden ja demokratian työryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa lakisääteisten nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston valmistelu ja uuden maakunnan palautejärjestelmien sekä osallisuuden mahdollistavan viestinnän suunnittelu. Tavoitteena on saada mukaan myös ne kainuulaiset, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneet muutoksesta.

Ohjausryhmä päätti, että väliaikainen valmisteluelin tekee päätöksen osallisuuden ja demokratian työryhmän kokoonpanosta.

Strategiatyö alkaa kainuulaisille suunnatulla kyselyllä

Ohjausryhmä hyväksyi maakuntastrategian laadintaa suuntaavan työohjelman. Työ käynnistyy selvityksellä maakunnan mykyisestä tilanteesta. Selvitykseen liittyy kaikille kainuulaisille suunnattu laaja kysely, jossa katsotaan myös tulevaisuuteen.

Maakuntakonsernin valmistelu käynnistyy

Ohjausryhmä päätti käynnistää maakuntakonsernin valmistelun ja perustaa maakuntakonserni -projektin. Keskustelua käytiin ohjausryhmässä muun muassa siitä, miten tukipalvelut kannattaa järjestää. Olennaisena pidettiin Kainuun maakunnan kestävyyden varmistamista myös jatkossa, mutta toisaalta yhteisen sävelen löytämistä Kainuun toimijoiden kesken.

Rahoituslaskelmat näyttävät Kainuulle miinusta

Uuden maakunnan toiminta perustuu valtion rahoitukseen. Helmikuun lopussa julkaistun uusimman arviolaskelman mukaan Kainuun uuden maakunnan pitäisi hoitaa tehtävänsä noin 6,5 miljoonaa euroa nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Laskelma ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan laskelmia tarkennetaan kaiken aikaa.

Kainuuseen valmistellaan pilotteja

Kainuuseen valmistellaan pilottia sekä uuden maakunnan palvelulupauksen tekemiseen että perustason sote-palveluihin (sote-keskukset, suun terveydenhuolto, asiakasseteli). Henkilökohtaisen budjetin pilotointi on jo käynnistynyt. Lisäksi paljon palveluja tarvitseville, osatyökykyisille työnhakijoille on vireillä pilotti, jossa on tarkoitus kehittää uudentyyppinen työ- ja toimintakykykeskus.

Lisätiedot:
Valmistelujohtaja Jaana Korhonen 044 591 9472
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=74893

Uusimmat