Olet täällä

25.6.2018 - 18:58

Kainuun ohjausryhmä hyväksyi uuden maakunnan konsernirakenteen luonnoksen

Kainuu puoltaa Pohjois-Suomen yhteisselvitystä sote-valinnanvapaudesta
Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen ohjausryhmä hyväksyi uuden maakunnan konsernirakenteen luonnoksen. Luonnos on pohjana syksyn koetalousarvion laadinnalle.

Kainuun maakuntakonsernia johtavat suoralla kansanvaalilla valittu maakuntavaltuusto (59 jäsentä) ja maakuntahallitus (11 jäsentä). Lisäksi maakuntakonserniin suunnitellaan kahta lautakuntaa, jotka ovat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä elinvoimalautakunta. Maakuntahallituksen alaisuudessa työskentelevät myös suoran asukasvaikuttamisen toimielimet, kuten esimerkiksi nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot.

Uudessa mallissa valtuuston ja hallituksen ohjaama maakuntavirasto toimii palvelujen järjestäjänä eli päättää maakunnan julkisrahoitteisen sosiaali- ja terveydenhuollon pelisäännöistä. Maakuntavirasto järjestää ja tuottaa työvoima- ja elinkeinopalveluita. Maakuntavirasto tuottaa myös maaseutu- ja lomituspalvelut sekä toteuttaa muun muassa vesihuoltoon liittyviä ja muita ympäristötehtäviä.  

Maakunnan liikelaitos taas tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Käytännössä siis liikelaitos vastaa suuresta osasta nykyisen Kainuun Pelastuslaitoksen ja Kainuun soten palveluja. Valmisteilla olevan lainsäädännön mukaan nämä palvelut pitää tuottaa erillisessä liikelaitoksessa. Konsernirakenteesta päättää lopullisesti uusi maakuntavaltuusto.

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi maakunnan rahoituslaskelmat

Kainuun poliittinen ohjausryhmä merkitsi tiedoksi, että tämän hetken arvion mukaan Kainuun maakunnan rahoitus vähenisi nykytasosta 8,9 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä. Keskustelussa todettiin, että numerot tarkentuvat vielä. Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi myös valtakunnallisen Tilakeskus Oy:n arviolaskelman toimitilakustannusten noususta. Laskelmien mukaan toimitilakustannukset olisivat vuonna 2020 Kainuussa noin 20 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin 40 miljoonaa euroa. Keskustelussa todettiin, että vertailua nykytilaan on vaikea tehdä laskelmien perusteiden erilaisuuden vuoksi.

Siirtymävaiheessa käytetään nykyisiä tietojärjestelmiä

Ohjausryhmä hyväksyi esityksen, jonka mukaan siirtymävaiheessa käytetään nykyisiä tietojärjestelmiä. Kainuun tulevia pitempiaikaisia tukipalveluratkaisuja valmistellaan syksyn aikana. Määräaika on marraskuun 2018 loppuun mennessä.  

Lisätiedot:
Valmistelujohtaja Jaana Korhonen jaana.korhonen@kainuu.fi 044 591 9472

Ohjausryhmän esityslista:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182080

Uusimmat

Kuvassa Helena Aaltonen ja Minna Komulainen
1.6.2020
”Kainuu purjehtii myötävirtaan, muttei koskaan Ouluun”, uskoo toukokuussa Kainuun liitosta eläkkeelle jäänyt Helena Aaltonen. Hän on seurannut Kainuun matkailun ja kulttuurin pitkää kasvukautta lähes...