Olet täällä

29.3.2018 - 14:26

Kainuun maakuntavaltuuston 26.03.2018 päätöksiä

Nuija
Kainuun maakuntavaltuusto kokoontui 26.03.2018 Kajaanissa.

 

Kokouksen esityslista ja esittelytekstit löytävät tämän linkin kautta.

 

Kokousasiat ja päätökset lyhyesti

Eron myöntäminen Hanna Karviselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä: 

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Eron myöntäminen Helka Toloselle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä: 

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Eron myöntäminen Pertti Varimolle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä: 

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan vaalit:

Silja Keräsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan valittiin Anne Kemppainen ja Kati Nykäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan valittiin Anne Seilonen. Pertti Varimon tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Markku Bäckman. Markku Bäckmanin henkilökohtainen varajäsen valitaan myöhemmin.

Valtuustoaloitteet: 

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli asiaa. Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Selvitys vuoden 2016 arviointikertomukseen: 

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli selvitystä vuoden 2016 arviointikertomukseen. Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntajohtajan 23.03.2018 sähköpostilla lähettämät ja kokouksessa kirjallisena jaetut tarkennukset selvitykseen liitetään pöytäkirjan liitteiksi.

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus: 

Valmistelujohtaja Jaana Korhonen esitteli maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsauksen. Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Maakuntauudistukseen liittyen laadittavan maakuntastrategian sisällön linjauskeskustelu: 

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas esitteli asiaa. Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Merkittiin, että maakuntavaltuuston jäsenet jakaantuivat työryhmiin ja kävivät linjauskeskustelun Kainuun maakuntastrategian sisältöpainotuksista. Työryhmien keskusteluyhteenvedoista laaditaan muistio, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Lisätiedot

Uusimmat